Gatuvy över Kalevalavägen i somras.
Gatuvy över Kalevalavägen.Bild: Esbo stad

Kalevalavägen

DetaljplaneringHagalund

Syftet med planändringen är att förbättra fordonstrafikens funktion på Kalevalavägen och möjliggöra en tillräcklig utrymmesreservation för cykelvägar och kollektivtrafiken.

Plannamn

Kalevalavägen

Distrikt nummer

210210

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Liisa Rouhiainen

detaljplanerare+358 43 8255218Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 43 8251176Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 46 8773742Teknikvägen 15, Otnäs