Vy från Ivisnästogets östra kant mot det nuvarande köpcentret. På bilden visas nybygget med 8 våningar på torgsidan vars första våning omfattar affärslokaler. Byggnaden har samma koordinatsystem som Ivisnäs nuvarande byggnader och motsvarar till skalan flervåningshusen med 7 våningar väster om Ivisnäsgatan.
Vybild från Ivisnästorget mot det nuvarande köpcentret.Bild: Jukka Turtiainen Oy

Ivisnästorget

DetaljplaneringEsboviken

Den privata markägaren har ansökt om en ändring av detaljplanen som möjliggör utveckling och kompletteringsbyggande av köpcentrets kvarter. Till våningarna på markplan planeras affärs- och servicelokaler.

Plannamn

Ivisnästorget

Distrikt nummer

441417

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Patrik Otranen

arkitekt, detaljplanering043 825 0799Tekniikantie 15, Otaniemi