Ortokartta vuodelta 2021.
Bild: Espoon kaupunki

Helhetsgranskning av Esbovikens centrum

Granskning av markanvändningenEsboviken

Med hjälp av en helhetsgranskning av Esbovikens centrum undersöks utvecklingen av Esbovikens centrum via olika teman och delområdesplaner. Utifrån helhetsgranskningen ställs mål för detaljplaneringen av området. Helhetsgranskningen uppdateras och presenteras på webbplatsen och på invånarmötena i samband med behandlingen av och beslutsfattandet om detaljplanerna för området.

Yhteyshenkilöt

Patrik Otranen

arkitekt, detaljplanering+358 43 8250799Teknikvägen 15, Otnäs