Gäddvägen

Gator och trafikHagalund

För Gäddvägen utarbetas byggnadsplaner utifrån den gällande gatuplanen. Gäddvägen byggs om och på norra sidan av den byggs en parkeringsficka. Samtidigt renoveras dagvattenavloppet samt vatten och avlopp på Gäddvägen. Tidpunkten för byggandet preciseras senare.

Fas

Planen har laga kraft

Kontakt information

Juha Koskela

Planeringsingenjör+358 40 636 5724Teknikvägen 15, Otnäs