Flervåningshus vid Sökötorget

DetaljplaneringEsboviken

Intill entrén till Sökö metrostation planeras ett flervåningshus med bostäder i 8–12 våningar. Sökötorget undersöks som pilotobjekt för bilfrihet. Tomten ägs av staden. Planändringsområdet är en del av det övergripande utvecklingsmålet för Sökö centrum.

Plannamn

Sökötorget

Distrikt nummer

411125

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Patrik Otranen

arkitekt, detaljplanering043 825 0799Tekniikantie 15, Otaniemi