De nya flervåningshusen med bostäder i fyra våningar och sadeltak placeras i kanten av Brandvägen.
Vybild på korsningen mellan Brandvägen och Tvillingsstensvägen.Bild: Lundén Architecture Company

Flervåningshus på Domsby FBK:s tomt

DetaljplaneringEsbo centrum

Syftet är att möjliggörabyggande av flervåningshus med bostäder i närheten av goda kollektivtrafikförbindelser. På platsen rivs Domsby FBK:s hus. Stadsstyrelsen har godkänt planen. Planen har överklagats till förvaltningsdomstolen.​ Planen har vunnit laga kraft 2.2.2022,

Plannamn

Domsby I (Domsby FBK)

Distrikt nummer

611116

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Godkännande

Sökande

Privat aktör

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Jenni Mikkola

arkitekt, detaljplanering+358 43 8252864Teknikvägen 15, Otnäs