Fantshörnan

Granskning av markanvändningenEsbo centrumKöklax

I området vid Fantsbyvägen, öster om Köklaxleden, granskas olika alternativ för markanvändningen. Avsikten är att bygga fler bostäder i området utgående från generalplanen. Arbetet föregicks av detaljplanen och detaljplaneändringen Fantshörnan nr 522500, som har ändrats till en granskning av markanvändningen. Det är en friare form av planering som inte leder till en detaljplan med rättsverkningar.

Outi Reitmaa

områdesarkitekt, detaljplanering043 824 9583Teknikvägen 15, Otnäs