Den långsmala byggnaden med träfasad reser sig med sina fem tak invid Ring I, mellan Kägeluddens kontorsbyggnader med glasfasad. Det havsnära skärgårdslandskapet syns i bakgrunden på bilden.
Flygfoto från nordväst över den planerade byggnaden.Bild: Arkkitehdit Soini&Horto

Ett kontorshus av trä i södra Kägeludden

DetaljplaneringHagalund

Till den södra delen av Kägeludden planeras en högklassig kontorsbyggnad i trä. Ändringen är en del av utvecklingen av Kägeludden till ett internationellt företags-, forsknings- och innovationsområde. I den södra delen av Kägeludden kommer man även att bygga den södra ingången till Kägeluddens underjordiska parkering. Planen har vunnit laga kraft 31.1.2021.

Plannamn

Kägelviksporten

Distrikt nummer

220835

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privat aktör

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Toni Saastamoinen

arkitekt, detaljplanering 040 520 8272Tekniikantie 15, Otaniemi

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs