Centralsåkern och Sälbacksåkern

ParkerEsboviken

Esbos stadsteknikcentralen gör upp en parkplan för Centralsåkern och Sälbacksåkern. Parkområden Centralsåkern och Sälbacksåkern är belägna i Kaitans mellan Sälvägen och Sälbågen.

Läge

Centralsåkern och Sälbacksåkern

Fas

Planering

I det nuvarande parkområdet är Sälbågen och Sälvägen förbunden med en upplyst parkstig. Den andra parkstigs förbindelsen är belägen på områdets södra del och förbinder Kaitans skola- och gymnasium med Sälvägen. Denna parkstigs förbindelse försvinner delvis då tomten vid Sälvägen nr 7 byggs.

Målsättningen med Centralsåkern och Sälbacksåkerns parkplan är att söka en lösning på en säker och fungerande förbindelse för skolbarnen samt andra användare, mellan Kaitans skola och gymnasium och Sälvägen,

I parkplanen presenterar vi förslag till nya upplysta parkstigs förbindelser, områden för hantering av dagvatten samt åtgärder för växtligheten för utveckling av flygekorrens livsmöjligheter.

Preliminär parkplan kommer till påseende (1.11 – 15.11.2021) på stadens nätsidor.

Deltag i projektet via Otakantaa.fi-sidan(extern länk)

Den preliminäre parkplanen kommer till påseende på Otakantaa.fi-sidan den 1.11.2021. Utkastet kan kommenteras fram till den 15.11.2021 .

Efter avslutad respons tid, uppdateras och godkänns planen. Godkända planen bliver framlagd på stadens nätsidor under januari månad.

Kontakt information

Karin Nielsen

Planeringshortonom+358 50 525 2069Teknikvägen 15, Otnäs