På illustrationen visas stadsliv på den kommande Stenbruksplatsen, Omnias högskolebyggnad och kontorsbyggnader.
Illustration av Stenbruksplatsen.Bild: APRT Oy

Brukssveden

DetaljplaneringEsboviken

Till den södra delen av Stenbruket planeras ett mångsidigt instituts-, forsknings- och företagskvarter. Man planerar centrala gångförbindelser från Stenbruksplatsen och Stenbruksgatan till Stensviks metrocentral. Planen har vunnit laga kraft 16.2.2022.

Plannamn

Brukssveden

Distrikt nummer

420123

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privata markägare och Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.