Havainnekuva idästä (kaavamuutosalueen pohjoisosa)Bild: Arkkitehtit. Hannu Jaakkola Oy

Bostadshus på Ledsfyrsgatan

DetaljplaneringEsboviken

Till västra sidan om Köklaxleden planeras bostäder och en dagligvaruhandel.

Plannamn

Ledfyrsgatan

Distrikt nummer

421201

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Yhteystiedot

Pasi Mäkinen

arkitekt, detaljplanering, området Esboviken043 825 1954Teknikvägen 15, Otnäs