Ortofoto 2021 med gränserna markerade.
Flygfoto av planeringsområdet.Bild: City of Espoo

Bostadshus i Lukuberget

DetaljplaneringHagalund

Till området planeras bostads- och lokalbyggande. Området är beläget mittemot Storåker, öster om Ring II på Lukubergets och Möilibackas område. Med detaljplanen säkerställs att viktiga naturobjekt och rekreations- och ekologiska anslutningar i området bevaras.

Plannamn

Lukuberget

Distrikt nummer

241900

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Matias Kallio

detaljplaneingenjör, detaljplanering043 825 4590Teknikvägen 15, Otnäs

Christian Ollus

områdesarkitekt, detaljplanering050 553 6171Teknikvägen 15, Otnäs