Manbyggnad som färdigställdes i början av 1900-talet.
Fotografi av huvudbyggnaden på skyddade Åminne gård.Bild: Esbo stad

Åminne gård

DetaljplaneringKöklax

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ändra användningssysftet för Åminne gård i Kurtby. För närvarande är gårdskvarteret anvisat för användning av offentliga tjänster. Planen har vunnit laga kraft 17.8.2022.

Plannamn

Åminne gård

Distrikt nummer

521402

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Sonja Sahlsten

arkitekt, detaljplanering040 639 3084Teknikvägen 15, Otnäs

Anja Karhula

landskapsarkitekt, detaljplanering046 877 3742Teknikvägen 15, Otnäs

Hannu Granberg

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner043 825 1176Teknikvägen 15, Otnäs