Mästartunneln på Ring I är stäng på natten 18–21.9 och 25–29.9.

15.9.2023 9.58
När tunneln är stängd styrs trafiken till en omväg via Åbovägen och Mäkkyläallén.Bild: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Mästartunneln på Ring I i Alberga är stängd för periodisk besiktning 18–21.9 och 25–29.9 från klockan 23 på kvällen till klockan 5 på morgonen.

När tunneln är stängd styrs trafiken till en omväg via Åbovägen och Mäkkyläallén. Mästertunneln öppnas omedelbart efter inspektionen.

Stängningen av tunneln beror på väglaget. Om väglaget enligt prognosen kan bli dåligt kan stängningen av tunneln avbrytas med kort varsel.

Alberga