Hur kunde Oitans enligt dig se ut år 2035 - Svara och påverka

12.9.2023 11.49

Vi vill få veta hur besökarna utnyttjar Oitans idag och få reda på utvecklingsbehov och andra idéer. Enkäten är en del av Esbo stads och Visit Espoos projekt för att skapa en vision och mål för Oitans.

Berättaa oss vilka som är de viktigaste sakerna som borde utvecklas i Oitans enligt dig och hur kunde vi utöka Oitans attraktionskraft. Du kan svara på enkäten fram till 21.9.2023.

Svara på enkänten.(extern länk)

Kalajärvi