Alla bassänger i Albergas friluftsbad är i bruk nu

7.6.2023 11.48Uppdaterad: 29.6.2023 10.11

Nu kan man bada! Albergas friluftsbads stor bassäng öppnades i dag onsdagen den 7.6 kl. 10. Nu kan man använda alla bassänger. 

Öppnandet av Albergas friluftsbad försenades på grund av renoveringsarbetet. Först öppnades frilufts bad bara delvis. Förseningen beror också på att det har förekommit problem vid rengöringen av bassängerna av stål.

Affärsverket Lokalcentralen beklagar djupt att underhålls- och rengöringsarbetet tar så lång tid. Affärsverket Lokalcentralen lovar att i fortsättningen utföra underhålls- och rengöringsarbeten i tid.

Alberga