De tillfälliga broarna i Hagalund är tills vidare stängda – inspektioner beställs även av en utomstående aktör

15.5.2023 12.36

Esbo stad stängde de tillfälliga broarna för gång- och cykeltrafik mellan Havsvindsvägen och Östanvindsgränden i Hagalund på fredag morgon 12.5. Broarna är tills vidare stängda och inspektionerna fortsätter.

De tillfälliga gångbroarna i Hagalund är tills vidare stängda och inspektionerna fortsätter.

Staden och ställningsleverantörerna har utfört sina egna inspektioner av broarna. Dessutom beställer staden även inspektioner av alla tillfälliga broar i området av en utomstående aktör. Inspektionerna fortsätter och resultaten av dem kommer att rapporteras när de blir klara.

I slutet av förra veckan genomfördes tillfälliga trafikarrangemang i området. Vägen till Fållgrändens gatunivå (M-nivå) går via en trappförbindelse från ingången till Väderbackens idrottslokaler. Över Östanvindsgränden går en skyddsväg, och från gatuplanet kommer man med hiss till busshållplatsen, metrostationen och köpcentret Ainoa. Rutten är inte tillgänglig.

En tillgänglig väg går via Flamängen eller alternativt via Kanonvägens underfart.

Det finns tillfälliga skyltar i området. Skyltningen förbättras så snabbt som möjligt.

Målet är att så snart som möjligt öppna smidigare rutter. I området finns flera byggplatser som måste beaktas vid planeringen av undantagsrutterna, så att de är trygga.

Undantagsrutterna har markerats på kartan.

Staden beslöt att stänga och inspektera alla tillfälliga broar på grund av olyckan som skedde  torsdag 11.5. Många ungdomar skadades när den tillfälliga bron på Östanvindsgränden rasade. Ingen av de skadade har livshotande skador.

Planeringen och byggandet av bron har beställts av en ställningsleverantör, men staden ansvarar för de tillfälliga broarna. Bron som rasade hade inspekterats varje vecka, senast 5.5.

Olycksutredningscentralen utreder orsaken till olyckan.

Hagalund