Kulturnämndens beslut 28.3.2023

3.4.2023 12.56

Kulturnämnden behandlade bland annat årets första konststipendier och projektunderstöd.

De första konststipendierna och projektunderstöden för kultur 2023, beslutspost 28.3

Kulturnämnden beviljade 8 321,68 euro i kortvariga konststipendier och 40 900 euro i projektunderstöd.

Behovsutredning för Jupperin koulu, daghemmet och biblioteket

Kulturnämnden godkände för sin del behovsutredningen för biblioteket i projektet för skolan Jupperin koulu, daghemmet och biblioteket.

Övriga ärenden

Nämnden beslutade om de övriga ärendena enligt föredragningslistan (extern länk)(på finska).

  • Kulturnämnden