Europeiska städer samlades i Esbo för att lösa utmaningar kring hållbarhet

13.3.2023 8.47
Gruppbild av deltagarna under den andra verkstadsdagen.

På basis av resultaten skapas policyrekommendationer för Europeiska kommissionen om arbete för hållbar utveckling som utförs i städer.

Under Alliance-projektets verkstäder, som ordnades i Esbo 8–9.2.2023, dryftade deltagarna tillsammans med europeiska städer och lokala intressentgrupper hur man tillsammans i praktiken kunde omsätta olika teman från EU:s program för grön utveckling (Local Green Deals). I verkstäderna deltog cirka 30 personer från sex olika europeiska länder.

Hållbar utveckling blir det nya normala

Under den första verkstadsdagen dryftade deltagarna hur invånare och medborgarsamhället kan delta och förbinda sig ännu aktivare än hittills till samarbete kring hållbar utveckling.

Verkstaden ordnades i det nya Lippulaivabiblioteket. Deltagarna fick höra om hur cirkulär ekonomi har utnyttjats för att möblera biblioteket samt om det omfattande arbetet med att få invånarna att delta. Under verkstaden fick deltagarna dessutom höra om basketlaget Hiilineutraali Honka, lyssna på en invånarrepresentant samt lära sig om invånardeltagararbetet i städerna Valencia och Gent. I verkstaden funderade deltagarna hur de kunde lösa utmaningar som städerna ställts inför, såsom att göra tjänster inom cirkulär ekonomi lockande och göra hållbar ekonomi inklusivt samt överhuvudtaget hur man kunde göra aktiviteter inom hållbar ekonomi till mainstream, ”det nya normala”.

Åtaganden inom hållbar utveckling tillsammans med företag

Under den andra verkstadsdagen låg fokus på en företagsorienterad synvinkel och deltagarna besökte Aalto Design Factory för att lära sig om innovationsfrämjande verksamhet. Esbo stad presenterade sitt partnerskapsarbete för hållbar utveckling inom byggande av företagsgemenskaper, åtagandet för att utveckla Keraområdet och modellen för samutveckling. Dessutom fick deltagarna höra om arbete för hållbar utveckling inom företaget Esbo bostäder, i den italienska kommunen Vicchio och i den danska staden Ålborg.

Under verkstaden funderade deltagarna över hur man kunde ingå gemensamma åtaganden för hållbar utveckling med företag. Bland annat funderade deltagarna över de roller som olika aktörer har och vilken nytta de kan få, samt över hur åtagandena ska genomföras och följas upp. Deltagarna upplevde att företag och städer bör ha en gemensam vision och ett gemensamt språk samt förståelse för organisationernas olika sätt att agera. De upplevde det dock som orealistiskt att en enda lösning inom åtagandena skulle passa alla.

Alliance-projektet främjar ömsesidigt lärande

Esbo stad deltar i det EU-finansierade Alliance-projektet(extern länk) som ska främja städernas arbete för hållbar utveckling på lokal nivå samt möjliggöra informationsutbyte och ömsesidigt lärande om hållbar utveckling mellan städerna. Projektet har som mål att etablera programmet för grön utveckling i Europa till en lokal nivå i städer. Local Green Deal är ett sätt att utföra denna förändring i städer över hela Europa. Projektet koordineras av ICLEI – Local Governments for Sustainability.

Som en del av Alliance-projektet ordnar städerna turvis en verkstad (Knowledge Exchange Sprint). Verkstaden, som ordnades i Esbo 8–9.2.2023, var den andra. På basis av resultaten från verkstäderna skapas policyrekommendationer för Europeiska kommissionen om arbete för hållbar utveckling i städer.

Alliance-projektet stöder Esbo stads klimatmål samt genomförandet av programmet Ett hållbart Esbo bland annat för att sprida Esbo stads lösningar inom arbetet med klimatpositiva åtgärder. Dessutom kan vi lära oss nya sätt att främja hållbar utveckling av de andra europeiska föregångsstäderna.

  • Hållbar utveckling