Robotar tar bort klotter från väggar och transporterar avfallskärl

7.2.2023 14.32
Lego modellflyg av en transportrobott.
CONTAI:s robotlösning hjälper till att samla in avfallskärl från utmanande platser.Bild: Seppo Narinen

Två nya sätt att utnyttja robotar testas i huvudstadsregionen. I det ena försöket tar robotarna bort klotter från väggar och i den andra tömmer de avfallskärl. Försöken är en del av Esbo stads, Forum Virium Helsinkis och yrkeshögskolan Metropolias gemensamma projekt AutoMod. De valdes ut via innovationstävlingen Käytännön prototyypit (praktiska prototyper).

Väggarna rengörs varsamt av robotar

Dimalogs robot utnyttjar maskinvision, en mångsidig Omron TM12-samarbetsrobot samt städredskap som kopplas till roboten. Robotmodulen identifierar med hjälp av maskinvision den fläck som den ombetts ta bort, sköter rengöringen och meddelar sitt moderskepp när jobbet är slutfört.

Robotens arbetstid är billig, så det går bra att utföra rengöringen genom att använda annorlunda arbetsmetoder än vad som är lönsamt i dag. Till exempel kan rengöringen utföras varsamt, så att man sparar på materialet, resurserna (energi, vatten, tvättmedel) och naturen.

Dessutom kan rengöringen utföras i ett slutet system där det cirkulerar antingen vatten, het vattenånga eller till exempel blästersand. Då kan de material som används samlas in och på så sätt hindras till exempel att skadliga rengöringsmedel kommer ut i naturen.

”Tidigare har vi levererat robotapplikationer närmast till kunder som arbetar med industri. En urban miljö erbjuder nya utmaningar men också nya möjligheter. Vi hoppas att försöket ger oss nya idéer och nätverk kring temat smart stad och smarta appar”, säger Dimalogs teknologidirektör Teemu Kytömäki.

Robotar tömmer avfallskärl

CONTAINs lösning kopplar samman en plattform som transporterar robotar med en mobil robot vars arbetsuppgifter och delar kan bytas ut. Företaget vill bygga ett ekosystem som täcker både mobila robotar, den plattform som transporterar dem och dessutom  andra apparater.

Våren 2023 testar CONTAI prototypen med tanke på teknik och ekosystem. Försöket kopplar samman robotik med manuella skeden. Under testperioden samlar roboten in avfallskärl från gårdar längs med sin rutt och för dem till vägrenen, där de större insamlingsbilarna kan plocka upp kärlen eller tömma dem. En smidig mobil robot sparar tid och får jobbet att löpa bättre, när bilarna inte behöver vända in på smala gårdsvägar och människor inte behöver hämta avfallskärl från avlägsna platser.

”Om försöket lyckas kan det leda till ett internationellt genombrott och finsk, nätverksbaserad affärsverksamhet, eftersom det inte på något annat håll i världen finns ett motsvarande koncept och teknologi”, säger Seppo Narinen, som grundat CONTAIN.

Inom projektet AutoMod (Autonomiset modulaariratkaisut)(extern länk) testas arbets- och servicerobotar som svarar på utmaningarna inom cirkulär ekonomi i en smart stad samt en transportplattform för robotarna. Målet är att skapa ett alldeles nytt ekosystem för tjänster och affärsverksamhet, där arbets- och servicerobotar, som transporteras runt på mobila underlag, löser problem som smarta städer kan ha inom cirkulär ekonomi.

  • Innovationsarbete
  • Hållbar utveckling
  • Klimat
  • Företagande