Nämnden Svenska rum fastställde antalet förskoleplatser och antalet elevplatser i årskurs 1

16.2.2023 16.36

På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum antal förskoleplatser för förskolan och elevplatser för årskurserna 1 i den grundläggande utbildningen för läsåret 2023–2024. 

Antalet förskoleplatser fastställde nämnden enligt följande:

Alberga förskola28
Finno förskola35
Karamalmens förskola  28
Kungsgårds förskola  28
Lagstads förskola 28
Mattbergets förskola 56
Rödskogs förskola 21
Smedsby förskola  21
Storängens förskola  42
Vindängens förskola  42

 

Antalet elevplatser för årskurs 1 fastställde nämnden enligt följande:

Alberga skola25
Finno skola25
Karamalmens skola  25
Kungsgårds skola  50
Lagstads skola 50
Mattbergets skola 75
Rödskogs skola 8
Smedsby skola  25
Storängens skola  50
Vindängens skola  50

Övrigt på nämndens möte 

  • Nämnden beslutade att smågruppsundervisningen i årskurs 7–9 i Finno skola flyttar till Lagstads skola från och med 1.8.2023. 

  • Nämnden antecknade för kännedom nämndens och för sin del sektorn för Fostran och Lärandes uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.12.2022. 

  • Nämnden gav ett utlåtande enligt redogörelsedelen som svar på Johanna Karimäkis m.fl. motion 21.11.2022 om en trädplanteringskampanj för skolor och småbarnspedagogiken. 

Ytterligare information 

Nämnden Svenska rum 

Föredragningslista och protokoll(extern länk) 

 

  • Svenska rum
  • Förskola
  • Grundskola