Kulturnämndens beslut 14.2.2023

21.2.2023 13.51

På årets första sammanträde behandlade kulturnämnden bland annat det preliminära bokslutet för resultatenheten för kultur samt principerna för användningen av evenemangs- och kulturtjänsternas lokaler.

Fjärde delårsrapporten för resultatenheten för kultur, preliminärt bokslut per 31.12.2022

Kulturnämnden antecknade för kännedom fjärde delårsrapporten om utfallet av budgeten och strategin för resultatenheten för kultur, det preliminära bokslutet.

Godkännande av kulturnämndens dispositionsplan för 2023

Kulturnämnden godkände dispositionsplanen för resultatenheten för kultur för år 2023 enligt förslaget. 

Uppdaterade användningsprinciper för evenemangs- och kulturtjänsternas lokaler från 1.3.2023

Kulturnämnden godkände de uppdaterade användningsprinciperna för evenemangs- och kulturtjänsternas lokaler från 1.3.2023.

Användningsavgifter för evenemangs- och kulturtjänsternas lokaler samt övriga avgifter

Kulturnämnden godkände

a) de uppdaterade användningsavgifterna för kostnaderna för anlitande av personal vid evenemangs- och kulturtjänsterna samt avgifterna för Studio Ilmiö och verkstadslokalen Paja i utställningscentret WeeGee från 1.3.2023 samt

b) avgifter för lokaler och andra avgifter från 1.1.2024.

Beslut om biljettpriset för Tapiola Sinfoniettas konserter från säsongen 2023–2024

Kulturnämnden godkände biljettyperna och biljettpriserna för Esbos stadsorkester Tapiola Sinfoniettas konserter från och med säsongen 2023–2024 enligt förslaget. 

Övriga ärenden

Nämnden beslutade om de övriga ärendena enligt föredragningslistan.

  • Kulturnämnden