Gemensamma ansökan till utbildningar efter den grundläggande utbildningen ordnas 21.2–21.3.2023

20.2.2023 9.48

Vad ska jag bli när jag blir stor? Vad skulle kunna vara min grej? Bekanta dig med de olika alternativen!

Efter grundskolan kan du studera till exempel vid yrkesläroanstalter, gymnasiet eller inom HUX-utbildningen som handleder för examensutbildning. i den gemensamma ansökan kan du söka till sju olika ställen - välj just de alternativ som intresserar dig.

Ansökningstiden är 21.2-21.3.2023 kl.15.

  • Fostran och lärande
  • Gymnasieutbildning
  • Grundskola