Metoder inom konst stärkte invandrarkvinnornas färdigheter i arbetssökning i pilotprojekt i Esbo

15.12.2022 13.58
I illustrationen är det fem personer i rampljuset och texten "Valokeila työnhakuun, Spotlight on Job Hunt".

På Esbo stadsteater ordnades hösten 2022 verkstäder där arbetssökande övade sig på att söka arbete med hjälp av metoder inom konst. Pilotprojektet föddes som ett samarbete mellan stadens sysselsättningstjänster, kulturtjänster och Esbo stadsteater. Erfarenheterna var positiva.

Verkstäderna under rubriken Valokeila työnhakuun ordnades i september–oktober 2022 på Esbo stadsteater. I verkstäderna fick högutbildade invandrarkvinnor coachning i arbetssökning genom metoder inom konst.

”I Esbo finns många invandrarkvinnor med högskoleutbildning som söker jobb. Vi ville pröva på att stärka deras färdigheter i jobbsökning och deras delaktighet på ett nytt sätt”, säger Hilla-Maaria Sipilä, chef för sysselsättningstjänsterna i Esbo.

Pilotprojektet hade som mål att pröva på metoder som har sitt ursprung inom konst inom Sysselsättning Esbo (Esbo stads kommunförsök med sysselsättning). Dessutom ville man utveckla sysselsättningstjänsterna genom multiprofessionellt samarbete.

”Riktlinjerna för KulturEsbo 2030 innehåller en central idé om att konst och kultur genomsyrar stadens tjänster. Konst och kultur kan ha en viktig roll i att stärka delaktigheten och i utvecklingen av tjänster”, säger Esbo stads kulturdirektör Susanna Tommila.

Arbetssökning studeras genom kroppslighet och känslor

Verkstäderna leddes av Hanna Häyhä, som jobbar med publikarbete på Esbo stadsteater. Verkstäderna ordnades som en serie på fyra gånger samt som två enstaka verkstäder. I en av verkstäderna deltog Lauri Mattila och Juhani Haukka, som skapat ett konstkoncept som de kallar Kokeellinen TE-toimisto (”en experimentell arbets- och näringsbyrå”).  Verkstäderna gick på engelska och i dem deltog 21 personer.

Häyhä berättar att metoderna som bygger på konst visade sig vara ett utmärkt sätt att stöda processen kring arbetssökning. Deltagarna övade sig till exempel på arbetsintervjuer. 

”Det vi upptäckte om den inverkan kroppslighet och känslor har på processerna kring arbetssökning visade sig vara nyttiga och mötena med andra i samma situation upplevdes som givande. Responsen var positiv och en av deltagarna meddelade redan att hon hittat jobb med hjälp av det hon lärt sig i verkstaden”, säger Häyhä.

Planeringen av verkstäderna skedde med stöd av stadens kunskapscentrum för högutbildade invandrare. Personer som varit i en liknande situation planerade ämnena för verkstäderna så att de motsvarade målgruppens önskemål och behov.

”Det här är ett gott exempel på hur Esbo stad utvecklar tjänster för att motsvara invånarnas behov”, säger Sipilä. 

Sysselsättningstjänsterna i Esbo och kulturtjänsterna är en del av stadens resultatområde för livskraft. Förvaltningsövergripande utveckling av tjänster och etableringen av konst som en del av tjänsterna är ett exempel på Esbo stads arbete med livskraft. 

  • Sysselsättning