Kera utvecklingsåtagande vägleder arbetet mot en hållbar stadsdel - ett nationellt erkännande för innovation

24.11.2022 10.26

Hållbarhetsverktyget, Kera utvecklingsåtagande, som utvecklats i Esbo har belönats med ett hedersomnämnande i den nationella Quality Innovation Award-tävlingen 2022. Kera utvecklingsåtagande är ett nytt verktyg för stadsutveckling som vägleder aktörer i området under uppbyggnad att implementera hållbara utvecklingslösningar på ett långsiktigt sätt och med fokus på samarbete. Juryn för tävlingen som anordnas av Finlands Kvalitetsförening bedömer att utvecklingsåtagandet främjar Esbos arbete som föregångare inom klimatarbetet och bygger upp Kera som ett nationellt och internationellt exempel på cirkulär ekonomi.

Utmärkelsen togs emot av Esbo stads projektdirektör för Stensvik Hilkka Julkunen och utvecklingschefen för hållbar stadsutveckling Emmi Kauhanen.

Det tidigare industri- och logistikområdet Kera är en hållbar och trivsam stadsdel för minst 14 000 invånare. Områdets lösningar och åtagandemål har utvecklats i ett långsiktigt samarbete med utvecklingsnätverket. I utvecklingen har en stor grupp samarbetspartner deltagit, såsom A-Insinöörit, Esbo bostäder, Fortum, LokalTapiola, Neste, Nokia, Ramirent, SOK samt Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra.

Kera utvecklingsåtagande, som uppkommit som ett resultat av samarbetet, har undertecknats av Esbo stad och markägarna i området tillsammans. Aktörerna har förbundit sig till ett nära samarbete för att uppnå ett koldioxidneutralt område. Som stöd för genomförandet av åtagandet fungerar Keras färdplan för kolneutralitet, som samlar effektiva åtgärder inom temana bygg, energi, och trafik.

Kera utvecklingsåtagande var också framgångsrikt i Esbo stadsdirektörs innovationstävling, där det kom på delad första plats. ”Hållbarhet kommer att lösas i städerna, och det förutsätter både nya lösningar och omfattande samarbete. Målet är att de lösningar som utvecklats inom Kera också ska tjäna andra områden, och därigenom ökar vi effekten av Esbos avtryck. Som innovation kan åtagandet också tillämpas på andra håll i Finland för att främja hållbarheten i stadsutvecklingen”, berättar utvecklingschef Emmi Kauhanen vid kompetenscentret för hållbar utveckling vid Esbo stad.

Läs mer om utvecklingsåtagande för Kera.

  • Hållbar utveckling
  • Stadsutveckling
Alberga