Esbo Stadsteater får nya lokaler i Hagalund – projektplanen för teatersalen godkändes i fullmäktige

22.11.2022 8.10

Esbo kulturcentrum utvidgas när Esbo Stadsteaters nya lokaler byggs i anslutning till detta. Esbo stadsfullmäktige godkände projektplanen för teatersalen vid sitt sammanträde den 21 november 2022 med rösterna 67–8.

De lokaler i Norrskenshallen som teatern för tillfället använder har nått slutet av sin livscykel. Teaterns lokaler har diskuterats i Esbo redan i flera årtionden, och redan då Esbo kulturcentrum planerades var frågan om teatersalen aktuell.

”Esbo är en stad som utvecklas snabbt, och kulturlokalerna ska utvecklas i takt med tillväxten. Jag kan inte betona tillräckligt mycket hur viktigt det är att Esbo Stadsteater äntligen får ändamålsenliga lokaler”, säger kulturdirektör Susanna Tommila.

Esbo kulturcentrum har varit en central kulturkoncentration i Esbo, och nu stärks dess ställning ytterligare.

”Jag ser att den nya teatersalen ökar livskraften i Esbo och Hagalund. De nya teaterlokalerna möjliggör samtidigt ett nytt slags samarbete mellan stadsteatern och Esbo kulturcentrum och dess många aktörer.”

Esbo kulturcentrum är även i fortsättningen en levande och gemenskaplig plats som sprudlar av överraskande upplevelser inom mångsidig kultur och konst.

”Den nya teatersalen tar en ny mötesplats för kultur till Esbo. Vi vill att vi har kulturlokaler som betjänar mångsidigt olika kulturbesökare”, säger Tommila.

För Esbo Stadsteater möjliggör lokalerna verksamhetens kontinuitet

Den nya och tidsenliga lokalen i anslutning till kulturcentret är en enorm möjlighet för teatern som redan i åratal har producerat scenkonst i toppklass i Esbo oavsett sina utmaningar med lokaler. En tydlig utsikt in i framtiden möjliggör verksamhetens kontinuitet och en hållbar planering.

I den nya lokalen kan teatern allt bättre genomföra sina program som utöver traditionell teater täcker också andra grenar inom scenkonst, såsom cirkus, musikteater, föreställande konst och dans. Teatern kan i sin nya lokal skapa en alltmer flervärdig utsikt till scenkonst och kan betjäna olika publiker.

Projektet behandlades i kulturnämnden den 20 september 2022 och i stadsstyrelsen den 10 och den 31 oktober 2022. Byggandet av teatersalen skulle kunna inledas 2024 och salen torde tas i bruk under höstsäsongen 2027. Stadsfullmäktige beslutade den 21 november att nybyggnaden planeras som en självständig helhet så att dess användning kan fortsätta under ombyggnaden av kulturcentrumets gamla del som ska genomföras i framtiden. Dessutom framförde stadsfullmäktige ett önskemål om att gång- och cykeltrafikens smidighet beaktas i den fortsatta planeringen av projektet.

Esbo Stadsteaters direktör Erik Söderblom ser den nya teatersalen som möjlighet särskilt för Esbo:

”Vi vill tillsammans med Esbobor skapa en ny tankeplattform, en het mötesplats för människor, idéer, fenomen och konstnärliga riktningar. Den blir ett gemensamt mentalt hem för människor i olika åldrar, från olika samhällsklasser och med olika kulturella bakgrunder. Det nya huset blir ett vackert kapitel till Berättelsen om Esbo!”

Hagalund