Ny symbol för digitalt stöd

27.10.2022 13.30Uppdaterad: 28.10.2022 6.04
Ny symbol för digitalt stöd.

Digitalt stöd har fått en ny, gemensam symbol. Symbolen anger att man kan få stöd och handledning i användningen av apparater eller digitala tjänster. Digitalt stöd har inte tidigare haft en gemensam symbol i Finland.

Vi kan tala om digitalt stöd, digital handledning, handledning i användningen av apparater eller hjälp med att använda e-tjänster. Det finns många termer och olika tjänster. Digitalt stöd kan innebära stöd i användningen av e-tjänster som ges av en myndighet, handledning med låg tröskel som ges av kommuner eller organisationer, eller en avgiftsbelagd tjänst som ges av den privata sektorn. Alla dessa har som mål att hjälpa människor att klara sig i ett digitalt samhälle, att delta jämlikt och att dra nytta av digitala tjänster.

Digitalt stöd innebär inte att någon sköter saker på en annan persons vägnar, utan poängen med digitalt stöd är att lära människor hur de gör saker själva, så att ärendet nästa gång är lättare att sköta. Vanligtvis ges digitalt stöd ansikte mot ansikte, individuellt, så att kunden får svar på just sina frågor, men nu börjar allt fler få hjälp också per telefon eller till och med hemma hos kunden.

Den gemensamma symbolen för digitalt stöd har planerats och skapats av en grupp experter inom digitalt stöd inom olika branscher, tillsammans med kunderna. Symbolen kan användas fritt och den hjälper att göra tjänsten bekantare för kunderna. Symbolen berättar om kundtjänst i det dagliga livet, om möten mellan människor och om att lära sig tillsammans. Vi behöver alla digitalt stöd ibland – ingen ska bli generad över att be om hjälp.

Förhoppningsvis kommer så många aktörer inom digitalt stöd som möjligt att inkludera symbolen i sin kommunikation. Symbolen kan användas i servicekartor och guidebroschyrer samt i reklamer, skyltar och presentationer. Symbolen kan också användas som illustration då man berättar om digitalt stöd för olika kund- och intressentgrupper. Förutom symbolen behövs alltid också en beskrivning av tjänsten i ord som är begriplig för målgruppen. Bilden kan dock hjälpa att förstå vad digitalt stöd i praktiken innebär.

Arbetsgruppen som skapade symbolen bestod av aktörer med en gedigen erfarenhet av digitalt stöd från Esbo stad, FPA, yrkeshögskolan Laurea, församlingen Olarin seurakunta, Sininauhaliitto och Centralförbundet för de gamlas väl. I arbetet med symbolen deltog också kunder inom digitalt stöd och andra aktörer, vars synpunkter utreddes med hjälp av enkäter.

Mer information:

Nina Ziessler nina.ziessler@vtkl.fi tfn 050 468 0171
Centralförbundet för de gamlas väl, SeniorSurf-verksamheten

Hanna Rantala hanna.rantala@laurea.fi tfn 050 432 8936
yrkeshögskolan Laurea, projektet DigiOn – Digionnea kaikille

Nyheten publicerades ursprungligen på Senior Surf webbplats för Centraförbundet för de Gamlas Väl ry(extern länk) (på finska).

  • Stöd i vardagen