Läraren Lauri Hellsten vid gymnasiet Espoon yhteislyseo har utsetts till årets lärare i matematiska ämnen – ”Som lärare utvecklas man varje dag och man kan aldrig säga att man är helt färdig”

14.10.2022 11.49Uppdaterad: 18.10.2022 9.34

MAOL rf meddelar att riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf har utsett Lauri Hellsten, lärare i matematik och fysik vid gymnasiet Espoon yhteislyseo, till årets lärare i matematiska ämnen 2023.

En aktiv lärare med passion för sitt arbete

 – Lauri är en mycket aktiv lärare med passion för sitt arbete och en förespråkare för både individuella och gemensamma undervisningsmetoder. Han har lyckats inspirera studerande med många olika slags bakgrund att studera fysik och lång matematik, säger Anu Penttilä, vice ordförande för MAOL rf:s lokala medlemsförening i Esbo, om Hellsten.

– Han lyssnar aktivt på sina studerandes tankar och förslag samt strävar efter att göra studiemiljön rolig och trygg, så att varje studerande blir hörd. För honom är det viktigt att de studerande känner att de är en del av en lärande gemenskap, berättar Anu Penttilä i MAOL rf:s meddelande.

Alla elever beaktas som individer, utan att studiegemenskapen glöms bort, sammanfattar Hellsten.

Det bästa med att vara lärare är autonomin, betydelsefullheten, de inspirerande ungdomarna och att utvecklas i sitt arbete

Årets lärare i matematiska ämnen Lauri Hellsten delar med sig av sina tankar om lärarens arbete:

 – Även om det låter banalt, tycker jag att det mest inspirerande i mitt arbete vid Espoon yhteislyseo är de ungdomar som jag arbetar med varje dag. Det är inspirerande att jobba med ungdomar, och känslan när man ser hur mycket de utvecklas under gymnasiestudierna, både som människor och med tanke på målen för det enskilda läroämnet, är obeskrivlig, svarar Hellsten på frågan om vad som är mest inspirerande i hans arbete.

– Det bästa med att vara lärare är autonomin, betydelsefullheten, de inspirerande ungdomarna och att utvecklas i sitt arbete. I arbetet med läroplanen har man i Finland litat på lärarnas yrkesskicklighet och gett dem många möjligheter att genomföra och utveckla sin egen undervisning. Undervisningsarbetet har alltid känts betydelsefullt för mig, eftersom vi som lärare har en viktig roll i att ge de studerande verktyg för framtiden och hjälpa dem att hitta sina egna intressen och styrkor. Som lärare utvecklas man varje dag och man kan aldrig säga att man är helt färdig.

– I framtiden skulle jag vilja lära mig mer om robotteknik och specialundervisning. Jag har studerat lite robotteknik, men har ännu inte fått möjlighet att undervisa i ämnet. Å andra sidan är jag också fortfarande intresserad av att utveckla olika tvärvetenskapliga kurser, som mitt gymnasium Espoon yhteislyseo har ett stort utbud av. Via internationella nätverk har jag lärt mig mycket om skolsystemet i andra länder, men känner att jag ännu skulle ha mycket att lära mig på det området. Man kan med andra ord säga att jag fortfarande är intresserad av ganska många saker och ännu har mycket att lära mig.

Medsvept av lärararbetet

– I högstadiet trivdes jag inte riktigt på lektionerna, men i gymnasiet väcktes mitt intresse för matematik, fysik, historia och filosofi. Vi hade en bra studentgrupp och inspirerande lärare. I slutet av gymnasiet funderade jag länge på var jag skulle fortsätta studera.

– Jag började slutligen studera vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och fortsatte därifrån till Tekniska högskolan ett par år senare. Jag studerade och levde studieliv tills biträdande rektorn för min första arbetsplats en morgon ringde och bad mig att följande dag komma på en arbetsintervju för en tjänst som lärare i matematik och fysik för det läsåret. Fram till dess hade jag vikarierat några enstaka gånger, men hade inte slutfört min examen vid Helsingfors universitet ännu. Först var min plan att avlägga två examina, men jag utexaminerades från Helsingfors universitet under det där läsåret och efter det har arbetet svept mig med sig, sammanfattar Hellsten om sin resa så här långt.

– Till mitt unga jag skulle jag säga ”Våga försöka och misslyckas”.

Hellsten tilldelades utmärkelsen årets lärare i matematiska ämnen vid MAOL rf:s utbildningsdagar i Otnäs i Esbo den 8 oktober 2022

Motivering till varför Espoon yhteislyseos lärare Lauri Hellsten fick utmärkelsen:

  • Hellsten har ordnat internationella projekt, tvärvetenskapliga arbetskurser, expertbesök och en vetenskapscirkus tillsammans med sina studerande.
  • Utanför sin arbetsgemenskap har Hellsten ordnat fortbildning i bedömning och undervisningsteknologi för lärare samt producerat hundratals gratis undervisningsvideor i webbtjänsten Opetus.tv.
  • Han uppmuntrar sina kollegor både i och utanför sin arbetsgemenskap att pröva olika sätt att ordna undervisningen och att undersöka sin undervisning.
Vuoden matemaattisten aineiden opettaja Lauri Hellsten kokee opetustyön merkitykselliseksi, koska opettajat ovat tärkeässä roolissa antamassa opiskelijoille työkaluja tulevaisuuteen ja auttamassa nuoria löytämään omia mielenkiinnon kohteitaan ja vahvuuksiaan.

Information om MAOL rf och utmärkelsen

  • MAOL rf(extern länk) utser årligen Årets lärare i matematiska ämnen. Med utmärkelsen lyfter man fram en lärare i matematiska ämnen som är känd för att vara en aktiv och inspirerande lärare både bland kollegor och studerande. Arbetet som årets lärare utför syns även utanför det egna klassrummet och den egna skolan. Utmärkelsens värde är 5 000 euro och delas ut av MAOL rf.

 

 

  • Gymnasieutbildning
  • EYL
  • Fostran och lärande
  • Jobba för Esbo