Espoon yhteislyseon opettaja Lauri Hellsten valittu vuoden matemaattisten aineiden opettajaksi - “Opettajan työssä kehittymistä tapahtuu jokaisena päivänä, mutta koskaan ei voi sanoa olevansa täysin valmis opettaja"

14.10.2022 11.02Päivitetty: 18.10.2022 6.07
Punaisia ja pinkkejä pelargoniakukkia puisilla rappusilla ruukuissa.
Kuva: Taru Turpeinen

Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry on valinnut vuoden 2023 matemaattisten aineiden opettajaksi Lauri Hellstenin, matematiikan ja fysiikan opettajan Espoon yhteislyseon lukiosta, tiedottaa MAOL ry. "Hellsten on erittäin aktiivinen, intohimoisesti työhönsä suhtautuva opettaja ja yksilöllisten sekä yhteisöllisten opetusmenetelmien puolestapuhuja, joka on saanut innostettua opiskelijoita monenlaisista taustoista fysiikan ja pitkän matematiikan opintojen pariin."

Aktiviinen ja intohimoisesti työhönsä suhtautuva opettaja

 - Hellsten on erittäin aktiivinen, intohimoisesti työhönsä suhtautuva opettaja ja yksilöllisten sekä yhteisöllisten opetusmenetelmien puolestapuhuja. Hän on saanut innostettua opiskelijoita monenlaisista taustoista fysiikan ja pitkän matematiikan opintojen pariin, kuvailee Hellsteniä MAOL ry:n Espoon paikalliskerhon varapuheenjohtaja Anu Penttilä.

- Lauri kuuntelee aktiivisesti opiskelijoidensa ajatuksia ja ehdotuksia pyrkiessään järjestämään opiskeluympäristön mielekkääksi ja turvalliseksi niin, että jokainen opiskelija tulee kuulluksi. Hän pitää tärkeänä, että opiskelijat kokevat olevansa osa oppivaa yhteisöä, kertoo Anu Penttilä MAOL ry:n tiedotteessa.

Opettajan työssä parasta ovat autonomia, merkityksellisyys ja omassa työssä kehittyminen sekä innostavat nuoret

Vuoden matemaattisten aineiden opettaja Lauri Hellsten kertoo ajatuksiaan opettajan työstä:

 - Niin lattealta kuin se kuulostaakin, pidän innostavimpana asiana omassa työssäni Espoon yhteislyseon nuoria, joiden kanssa työskentelen päivittäin. Nuorten kanssa on innostavaa työskennellä, ja se tunne on sanoin kuvaamaton, kun huomaa, kuinka paljon he kehittyvät lukio-opintojen aikana, niin ihmisinä kuin yksittäisen oppiaineen tavoitteiden näkökulmasta, vastaa Hellsten kysymykseen oman työn innostavimmista puolista.

- Mielestäni opettajan työssä parasta on autonomia, merkityksellisyys sekä omassa työssä kehittyminen. Suomessa opetussuunnitelmatyössä on luotettu opettajien ammattitaitoon ja annettu paljon mahdollisuuksia toteuttaa ja kehittää omaa opetustaan. Olen aina kokenut opetustyön merkitykselliseksi, koska opettajina olemme tärkeässä roolissa antamassa opiskelijoille työkaluja tulevaisuuteen ja auttamassa nuoria löytämään omia mielenkiinnon kohteitaan ja vahvuuksiaan. Opettajan työssä kehittymistä tapahtuu jokaisena päivänä, mutta koskaan ei voi sanoa olevansa täysin valmis opettaja.

- Tulevaisuudessa haluaisin oppia lisää robotiikasta ja erityisopetuksesta. Olen opiskellut robotiikkaa jonkin verran, mutta en ole päässyt vielä opettamaan robotiikan kursseja. Toisaalta myös erilaisten poikkitieteellisten kurssien, joita lukioni Espoon yhteislyseo tarjoaa paljon, kehittäminen kiinnostaa edelleen. Kansainvälisten verkostojen kautta olen oppinut paljon muiden maiden koulujärjestelmistä, mutta koen että tuolla saralla olisi edelleen paljon opittavaa. Voisi siis sanoa, että kiinnostuksen kohteita ja opittavaa on edelleen aika paljon.

Opettaminen vei mennessään

- Yläkoulussa en juurikaan viihtynyt oppitunneilla, mutta lukiossa mielenkiintoni matematiikkaan, fysiikkaan, historiaan ja filosofiaan heräsi. Meillä oli hyvä opiskelijaporukka ja innostavat opettajat. Lukion loppupuolella pohdin pitkään, mihin jatko-opintoni suuntautuisivat.

- Päädyin Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan, ja sieltä pari vuotta myöhemmin Teknilliseen korkeakouluun. Opiskelin ja vietin opiskelijaelämää, kunnes eräänä aamuna ensimmäisen työpaikkani apulaisrehtori soitti minulle ja pyysi seuraavana päivänä työhaastatteluun tulevan lukuvuoden matematiikan ja fysiikan opettajaksi. Olin tehnyt tuohon mennessä yksittäisiä sijaisuuksia, mutta tutkintoni Helsingin yliopistolle oli yhä kesken. Alun perin ajatuksenani oli tehdä kaksi tutkintoa, mutta valmistuin Helsingin yliopistolta tuon lukuvuoden aikana, ja työ on vienyt mennessään, summailee Hellsten tähän astista matkaansa.

- Nuorelle itselleni sanoisin “Uskalla yrittää ja epäonnistua."

Hellsten palkittiin vuoden matemaattisten aineiden opettajana MAOL ry:n Koulutuspäivillä Espoon Otaniemessä 8.10.2022.

Näistä Espoon yhteislyseon opettaja Lauri Hellsten palkittiin

  • Hellsten on ollut järjestämässä kansainvälisiä projekteja, poikkitieteellisiä työkursseja, asiantuntijavierailuja sekä tiedesirkusta opiskelijoidensa kanssa.
  • Työyhteisönsä ulkopuolella Hellsten on ollut järjestämässä opettajien täydennyskoulutusta arviointiin ja opetusteknologiaan liittyen sekä tuottanut satoja ilmaisia opetusvideoita Opetus.tv-verkkopalveluun.
  • Hän kannustaa kollegoitaan omassa työyhteisössään sekä sen ulkopuolella kokeilemaan erilaisia tapoja järjestää opetusta ja tutkimaan omaa opetustaan.
Vuoden matemaattisten aineiden opettaja Lauri Hellsten kokee opetustyön merkitykselliseksi, koska opettajat ovat tärkeässä roolissa antamassa opiskelijoille työkaluja tulevaisuuteen ja auttamassa nuoria löytämään omia mielenkiinnon kohteitaan ja vahvuuksiaan.Kuva: Lauri Hellstenin kotialbumi

Tietoa MAOL ry:stä ja palkinnosta

  • MAOL ry(ulkoinen linkki) palkitsee vuosittain Vuoden matemaattisten aineiden opettajan. Tunnustuksella nostetaan esille matemaattisten aineiden opettaja, joka tunnetaan aktiivisena ja innostavana opettajana sekä kollegoiden että opiskelijoiden keskuudessa. Vuoden opettajan työ näkyy myös hänen oman luokkansa ja koulunsa ulkopuolelle. Opettajapalkinnon arvo on 5 000 euroa ja sen lahjoittaa MAOL ry.

 

Lue lisää

  • Lukiokoulutus
  • EYL
  • Kasvatus ja opetus
  • Töissä Espoolla