Vill du bli stödperson för en person med funktionsnedsättning?

19.9.2022 8.05

Kom med i stödpersonsverksamhet, som hjälper personer med funktionsnedsättning att göra meningsfulla saker under sin fritid tillsammans med dig. Kom med i stödpersonsutbildningen så får du höra mer!

Vill du använda omkring 10 timmar per månad av din fritid för ett gott ändamål? Stödpersonerna får en ersättning för arbetet som stödperson. Vi letar efter stödpersoner för våra klienter som bor i Esbo och Helsingfors.

En stödperson ska vara minst 16 år gammal. Du behöver inte ha erfarenhet av att arbeta med personer med funktionsnedsättning, vi ger dig skolning för uppgiften. 

Stödpersonskurs

Under kursen får du information om intellektuell funktionsnedsättning och om att vara stödperson. Att delta i kursen förpliktar dig inte till någonting. Kursen går på finska.

Den består av två möten som tar 1,5 timmar var, kl. 17.00–18.30.

  • ons 21.9.2022
  • ons 28.9.2022

Anmäl dig(extern länk) senast 18.9.2022. 

Kursen ordnas på distans via Teams. Vi skickar en Teams-länk per e-post dagen innan kursen börjar till dem som anmält sig. Du behöver programmet Teams för att delta, eller alternativt kan du ansluta till mötet utan ett Teams-konto(extern länk).

Berätta gärna om kursen för dina vänner!

Vi behöver stödpersoner som talar olika språk

Vi behöver också stödpersoner som talar olika språk.  Med de anställda vid funktionshinderservicen kan du tala antingen svenska, finska eller engelska. Anmäl dig som stödperson(extern länk).

Har du frågor? Kontakta oss!

  • Esbo: vammaispalvelut.tukihenkilo@espoo.fi
  • Helsingfors: vammaistyo.tukihenkilo@hel.fi