Tillfälliga trafikarrangemang i Hagalunds idrottspark på grund av Tapiola Festivaali

16.8.2022 10.10

Loud’n Live Promotions Oy ordnar festivalen Tapiola Festivaali i Hagalunds idrottspark 19–20.8.2022. Festivalarrangemangen börjar 15.8 på morgonen och slutar 22.8 på kvällen. Festivalen orsakar tillfälliga trafikarrangemang i området.

Tillfälliga trafikarrangemang i festivalområdet

Tapiola Festivaali ordnas på asfaltplanen utanför Metroarenan (parkeringsområde I), asfaltområdet mellan Metroarenan och Honkahalli, parkeringsområdet och vägavsnittet mellan FC Honka Ry-byggnaden och Hagalunds idrottshall samt Idrottsparksvägen. Det byggs ett staket runt området. Parkeringsplatsen på idrottsparkens sandplan (parkeringsområde II) används 18.8 kl. 8.00–21.8 kl. 22.00 av Tapiola Festivaali.

Idrottsparksvägen stängs för trafik 15.8 kl. 7.00–22.8 kl. 9.00. Under den här tiden är det förbjudet att svänga från Björkmankansvägen till Idrottsparksvägen.

Bollspelsvägen från Björkmankansvägen till konstgräsplanens hörn är i bruk som vanligt. Från denna del av Bollspelsvägen kan man svänga till Esport Arenas parkeringsplats som vanligt. Man ska också köra ut från parkeringsplatsen via Bollspelsvägen eftersom Idrottsparksvägen är stängd. Den enkelriktade sträckan på Bollspelsvägen ändras tillfälligt till en dubbelriktad väg 15.8 kl. 7.00–22.8 kl. 9.00.

OBS! 18.8 kl. 18.00–22.8 kl. 9.00 är körning på Bollspelsvägen tillåten endast för service- och räddningstrafik. Bollspelsvägens gång- och cykelväg är i normalt bruk. (Personalen vid skolan Jousenkaaren koulu får också använda vägen).

På vägsträckan som löper längs parkeringsplatsen på sandplanen (parkeringsområde II) tillåts endast service- och räddningstrafik 15.8 kl. 7.00–22.8 kl. 9.00. (Idrottsparkens aktörer och personal får också använda vägen).

Vägen till skolan Jousenkaaren koulu

Man kommer till skolan Jousenkaaren koulu endast via Bollspelsvägen. Den vanligen enkelriktade sträckan på Bollspelsvägen har ändrats till en dubbelriktad väg.

OBS! 18.8 kl. 18.00–22.8 kl. 9.00 är körning på Bollspelsvägen tillåten endast för service- och räddningstrafik. Personalen vid skolan Jousenkaaren koulu får också använda vägen.

Vårdnadshavare med elever i skolan Jousenkaaren koulu kan lämna barnen på Esport Arenas parkeringsplats, varifrån barnen kan promenera till skolan längs Bollspelsvägens gång- och cykelväg.

Trafikstyrning i området

Trafikstyrning i området fredag 19.8 kl. 07.30–01.30 samt lördag 20.8 kl. 10.00–01.30. Trafiken styrs vid korsningen mellan Björkmankansvägen och Idrottsparksvägen, korsningen mellan Björkmankansvägen och vägen till parkeringsplatsen på sandplanen samt på Bollspelsvägens sträcka som ändrats till dubbelriktad.

Mer information om evenemang: Tapiolafestivaali.fi(extern länk)

Tapiola Festivaalin liikennekartta
Hagalund