Sommararbete hos Esbo stad har överraskat positivt

10.8.2022 12.40

Den här sommaren är den tredje för sommararbetare Riikka Peitsara vid Esbo stads kundtjänst, där hon ger råd till och hjälper kommuninvånare. Vanessa Tillonen i sin tur jobbar vid enheten Stadsevenemang och deltar bland annat i kommunikationen om evenemang kopplade till jubileumsåret Esbo 50 år som stad. Hos Esbo stad arbetar denna sommar cirka 830 ungdomar.

Under sin första sommar åkte Riikka Peitsara runt olika kundtjänstställen i Esbo och hjälpte Esbobor att till exempel fylla i FPA:s blanketter. Under de senaste två somrarna har hon svarat på frågor från kunder och feedback på Contact Center.

Kundtjänst och problemlösning

"Jag gillar kundtjänst. Varannan vecka ansvarar vi för telefonen och svarar på feedback per e-post. Detta arbete kräver bland annat problemlösningsförmåga: telefonsamtalen och e-postmeddelandena kan handla om vad som helst. Kommuninvånarna kan fråga om till exempel båtplatser, var Esbos största hundrastgård ligger eller om Alberga biblioteks öppettider", säger Riikka.

Sommararbetaren behöver dock inte fundera på svar på de mångsidiga frågorna ensam.

"Man kan alltid be de trevliga kollegorna och chefen om hjälp. Vi fick även introduktion i flera veckor. Vi har till exempel gått igenom stadens organisation, hur och med vilken ton vi svarar på telefonsamtal och e-postmeddelanden från kunderna, och hur till exempel transportbegäran bokas."

"Arbetet inom kundtjänsten har varit mycket mer än jag kunde förvänta mig. Alla dagar är olika. Staden är också en trygg arbetsplats där avtalsfrågor är i skick", säger Riikka.

Riikka Peitsara trivs i sommararbete vid Esbo stads kundtjänst för den tredje sommaren. – När man letar efter svar på kundernas frågor, lär man sig mycket själv. Det är också givande att hjälpa och betjäna kunder.

Ansvar och inlärning av nya saker

Vanessa Tillonen jobbar med kommunikation om evenemang för jubileumsåret Esbo 50 år som stad.

"Jag har riktigt trevliga arbetskamrater. Det är fantastiskt att även en sommararbetare litas på och ges ansvar. Sommararbetet hos staden har varit en positiv överraskning: organisationen är flexibel. Jag har fritt fått komma med nya idéer och samtidigt lärt mig mycket", säger Vanessa.

"Jag skapade bland annat en egen TikTok-kanal för enheten Stadsevenemang, och meningen är att lägga dit nytt innehåll om till exempel festivaler som hålls i Esbo under sommaren. I min Pro gradu undersöker jag olika organisationers TikTok-konton och det är meningsfullt att få tillämpa mina egna färdigheter i sommarjobbet."

Vanessa utarbetar också webbplatsen Esbo firar! och är med i ansvarsteamet för Esbo firar!-veckans samordning och marknadsföring.

Både Riikka och Vanessa kan göra kontorsarbete flexibelt, antingen på kontoret eller på distans. Under längre sommararbetsperioder får man också njuta av stadens personalförmåner, såsom gratis badande på Esbo friluftsbad och simhallar samt lunch- och arbetsreseförmånen.

I höst återkommer Riikka och Vanessa till sina studier inom kommunikations- och mediebranschen.

Vanessa Tillonen gör mångsidigt evenemangskommunikation för jubileumsåret Esbo 50-årsjubileum under sommaren. Bild: Jarna Lattunen

Sommarjobb för 830 ungdomar

De flesta sommararbetarna jobbar inom Esbo stads fastighetsskötsel och underhåll. Denna sommar anställde vi ungdomar även inom grönsektorn, hem- och långtidsvården, assisterande uppgifter inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning och inom småbarnspedagogiken samt inom idrotts- och ungdomstjänsterna bland annat som förvaltare av utomhusområden och strandvakter. Dessutom finns sommarjobb inom stadsplaneringen, miljö- och byggnadstillsynscentralen och ekonomiförvaltningen. De sökande var mest intresserade av arbetet inom grönsektorn, dvs. underhåll och renovering av parker och lekplatser, samt olika assistentuppgifter inom vårdsektorn.

I genomsnitt varar en sommarjobbsperiod en månad.

Dessutom delade vi ut totalt 1 500 sommarsedlar. Staden betalar 300 euro till arbetsgivare som anställer en ung Esbobo född 2003–2007 med sommarsedeln under perioden 1.5–30.9.

Vi är partner i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb(extern länk).

  • Jobba för Esbo