Läkemedelsautomater serverar rätt läkemedel vid rätt tidpunkt

8.8.2022 9.51

Hemvården i Esbo har infört läkemedelsautomater i sina tjänster. Läkemedelsautomaten serverar läkemedlen tryggt och påminner patienten om att ta dem i tid.

Hemvården i Esbo har infört läkemedelsautomater i sina tjänster. Läkemedelsautomaten är en anordning som serverar läkemedel i färdiga burkar och påminner klienten om när det är dags att ta läkemedlen. 

Esbo stad genomförde ett pilotförsök med läkemedelsautomater 2020–2021. Då fick vi mycket bra feedback på användningen av anordningen från både personalen och klienterna. Användningen av läkemedelsautomaterna har utformats för att vara så enkel som möjligt för seniorer.

Läkemedelsautomaten ger självständighet och säkerhet 

Läkemedelsautomaten har många slags fördelar för hemvårdsklienter. Med hjälp av automaterna kan vi öka oberoende och självständighet för seniorer, när de inte behöver vänta på hemvården för att få sina läkemedel. Det är möjligt för skötaren att dosera läkemedlen till klienten på distans.

Läkemedelsautomaten ökar säkerhet och avvecklar både seniorernas och anhörigas bekymmer för om läkemedlen säkert tas i tid. Anordningen skickar ett larm till hemvården om klienten missar sina läkemedel.

I och med automaten sparar klienten in på hemvårdsavgifter när onödiga besök kan minskas. Det är viktigt för vårdpersonalen att hitta de klienter som i synnerhet kommer att dra nytta av användningen av anordningen.

Mindre brådskande och bättre vård

Syftet med läkemedelsautomaterna är att underlätta stockningar på morgnar och kvällar inom hemvården och den arbetsrelaterade brådskan. I själva verket frigör läkemedelsautomaterna tid för själva vårdarbetet, och de överenskomna besöken kan utföras utan brådska och med hög kvalitet. Genom att använda läkemedelsautomater kan hemvårdsbesök ersättas eller skjutas upp exempelvis till eftermiddagen så att skötaren har mer tid på sig att noggrannare utföra sina besök.

Förutom klienterna har även personalen välkomnat läkemedelsautomaterna väl. Till en början väckte anordningarna oro för huruvida de var avsedda för att ersätta människor. Underlättandet av brådskan och den tid som återstår för vårdarbetet upplevs dock vara mycket positivt. I och med anordningarna är det också möjligt att lära sig något nytt.

De första läkemedelsautomaterna infördes inom hemvården i Esbo i Mattby-Olars, Hagalund och Esboviken, och på hösten ska anordningarna också införas i Esbo centrum och Alberga. I framtiden blir användningen av läkemedelsautomater en del av hemvårdstjänsten i alla hemvårdsområden i Esbo.