Färdcentralens förmedlingssystem byts ut

25.8.2022 9.38

FCG informerar

Färdcentralens passagerartransportförmedlare FCG Smart Transportation Oy:s systemunderleverantör och transportförmedlingssystem byts ut i Esbo 1.9.2022. Det nya systemet levereras av Intoit Oy. Det nya beställningssystemet möjliggör en mer enhetlig förmedlingstjänst och uppfyller alla de krav som Esbo stad ställer på systemet.

Förändringar för kunden

Utbytet av förmedlingssystem påverkar inte tjänstens innehåll eller färdtjänstens instruktioner. Ändringen kommer att påverka kunder som beställer resor via applikationen eller webbplatsen.

Det blir ingen ändring för beställning per telefon, e-post eller textmeddelande. Transporter beställs som tidigare genom att ringa till Färdcentralens beställningsnummer +358 9 23121660, per e-post tilaus@lu-kulkukeskus.fi eller med textmeddelande till +358 45 73975631.

Klientapplikationen byts ut

Färdcentralens klientapplikation byts ut. Den nya webbläsarbaserade applikationen Rideit är tillgänglig från och med 1.9.2022. Den nya beställningsadressen är kulkukeskus.rideit.fi. För nuvarande applikationsanvändare kommer bruksanvisningarna för den nya applikationen att skickas ut onsdag 24.8.2022. Bruksanvisningarna finns även tillgängliga på Färdcentralens hemsida på finska, svenska och engelska från och med 24.8.2022. Användning av applikationen kräver inloggning i systemet.

FCG anordnar utbildningstillfällen för klienter på Teams fredag 26.8.2022 kl. 15.00 och måndag 29.8.2022 kl. 16.30. Till nuvarande applikationsanvändare kommer det att skickas en länk till utbildningarna på Teams per SMS.  Färdcentralens kundservice hjälper kunder i frågor som gäller klientapplikationen.

Länken till utbildningarna:

Fredag 26.8 kl 15.00(extern länk)

Måndag 29.8 kl 16.30(extern länk)

Förändringar för bilister

När systemet byts ut kommer även bilisternas fordonsapplikation att bytas ut. Bruksanvisningar för fordonsapplikationen skickas ut till bilisterna per e-post. FCG anordnar ett utbildningstillfälle för bilister på Teams. FCG:s bilistlinje och e-post info@lu-kulkukeskus.fi  betjänar bilister vid eventuella frågor.

Ytterligare information

Aki Keskinen, verkställande direktör, FCG Smart Transportation Oy. aki.keskinen@fcg.fi

Kari Sirviö, logistikdirektör, Esbo stad. kari.sirvio@espoo.fi

Kari Vilppula, projektledare, Esbo stad. kari.vilppula@espoo.fi

  • Färdcentralen