Eftermiddagsverksamheten i Alberga skola och Mattlidens skola

10.8.2022 8.01Uppdaterad: 10.8.2022 8.45

Esbo stad har upphandlat eftermiddagsverksamheten till de skolor som tidigare hade understödd verksamhet. På grund av personalbrist, så kommer den valda serviceproducenten inte att kunna ordna eftermiddagsverksamheten med start 11.8.2022 i Alberga skola och Mattlidens skola.

Svenska bildningstjänster har för tiden torsdag 11.8 - fredag 12.8 ordnat en tillfällig lösning tills serviceproducenten har rett ut situationen. Vårdnadshavarna har informerats och kommer att få mera information på fredag 12.8.