De första skolorna och ett daghem av Esbo stads skolhelhet blir färdiga

10.8.2022 8.42
Nauriskaski skola blir färdig i Ladusved.

Esbo stad och Kumppanuuskoulut samt YIT ingick 2020 ett avtal om att bygga totalt åtta skolor och ett daghem med en ny upphandlingsmodell. De tre första skolorna samt ett daghem av den breda skolhelheten färdigställs under denna sommar. Sammanlagt 2 245 skolelever i Esbo börjar sin hösttermin vid de nya skolorna, och det blir 168 nya platser inom småbarnspedagogiken.

De skol- och daghemsbyggnader enligt den nya upphandlingsmodellen som färdigställs under sommaren är Norra Hagalunds skola, skolan och ungdomsgården i Bergans, Nauriskaski skola och daghemmet i Nöykisängen. I avtalet ingår också daghemmet i Bergans, skolan och daghemmet i Kilo samt Kvisbacka skolas lågstadiedel. Dessa färdigställs 2023.

– Lokalerna har gjorts så mångsidiga som möjligt enligt beställarens önskemål. På dagtid betjänar de undervisning och på kvällstid användning för aktiviteter utanför skolverksamheten. Vi ansvarar för fastighetsförhållanden och inomhusluftens kvalitet. Materialen har valts ut med tanke på byggnadens hela livscykel så att de är så lämpliga som möjligt för användningsändamålet – högklassiga, hållbara och säkra, säger Hannu Soikkeli, ansvarig direktör för livscykelprojekt hos YIT.

Andelen förnybar energi som används i objekten är mer än 20 procent. De använder jordvärme, vilket minskar behovet av köpt energi. Det har även gjorts reservationer för solpaneler i skolorna. Fastigheterna kommer också att ha laddplatser för elbilar, vilkas antal kommer att motsvara myndighetsbestämmelser som inom kort stramas åt. Tack vare planmässigt underhåll och maximering av energieffektivitet kan fastighetens koldioxidavtryck hållas så lågt som möjligt. E-talet, som mäter energiprestanda, är cirka 35 procent bättre än föreskriftsnivån.

Målet är att fastigheterna får fyra stjärnor i RTS-miljöcertifieringen. RTS är en miljöcertifieringssystem för byggande och fastighetsunderhåll som utvecklats för finländska förhållanden.

– Målet Ett kolneutralt Esbo 2030 är ambitiöst, och även denna skolhelhet bidrar avsevärt till vårt viktiga mål, säger Maija Lehtinen, verkställande direktör för lokaltjänster.

Den nya modellen uppmuntrar till hållbara lösningar

Enligt handlingssättet som kallas för modellen Public Private Partnership (PPP) ingick Esbo stad ett serviceavtal med projektbolaget Kumppanuuskoulut Oy. Bolaget ansvarar som serviceproducent för den övergripande servicen: det planerar och finansierar objektet, ansöker om behövliga tillstånd och bygger objektet. Bolaget ansvarar dessutom för objektets underhåll under hela avtalstiden på 20 år. När skolan eller daghemmet har färdigställts, börjar staden betala projektbolaget en serviceavgift som omfattar kostnaderna för finansiering, byggande och underhåll av skolan eller daghemmet. 

– I upphandlingsmodellen köper Esbo en övergripande service, inte byggande. Om tjänsten är bristfällig, blir det avdrag för serviceavgiften. Serviceproducenten ansvarar för helheten under hela avtalsperioden, vilket innebär att ingen reparationsskuld kommer att uppstå för dessa objekt, säger Jaakko Kouvalainen, verkställande direktör för Kumppanuuskoulut Oy.

  • Grundskola
  • Småbarnspedagogik
Esboviken