Skräp och rishögar – vem sköter?

11.7.2022 8.08Uppdaterad: 11.7.2022 9.11
En växt efter vintern.
En växt efter vintern.Bild: Maritta Nevalainen

När sommaren kommit funderar många kommuninvånare på frågor kring skräp och trädgårdsavfall. Ansvarsfördelningen för renhållning delas mellan tomtägaren och staden.

Att norpa åt sig av stadens mark är mycket vanligt, men ändå olovligt. Man får inte heller fälla träd på stadens mark utan lov. Det leder till en brottsanmälan och skyldigheten att plantera ett nytt träd på samma plats. 

Rishögar

Ris- och andra högar som stadsinvånare på eget initiativ samlat ihop på stadens grönområden hämtas centraliserat. Om man planerar att städa och samla ihop högar på stadens mark är det bra att komma överens om det med staden på förhand. Invånare kan själva föra mindre högar till en Sortti-station på samma sätt som trädgårdsavfallet från den egna trädgården. Alla ris-, säv- och andra högar ska anmälas till stadsmiljösektorns kundtjänst. Högarna hämtas av en maskin, dvs. vägen till hämtningsplatsen ska vara tillräckligt bred och bärande för maskiner som används i arbetet.

Smuts, löv, skräp och lösa föremål

Det hör till tomtägarens ansvar att hålla gatan ren från smuts, löv, skräp och lösa föremål från tomtgränsen till gatans mittlinje, men högst upp till 15 meter.

Avlägsning av skräp och annan renhållning samt vård av växtlighet på grönremsor och diken som gränsar till tomten sträcker sig högst tre meter från tomtgränsen. Växtligheten, träd och buskar på tomten ska klippas innan de sträcker sig ut över gatan och hindrar sikten eller begränsar rörelseutrymmet på gatan.

Tomtanslutning

Fastighetsägaren ska hålla diken vid tomtanslutningen och deras dikestrummor öppna året runt. För att säkerställa att de fungerar som de ska, ska de hållas fria från is, snö, löv och skräp.

På vintern är det på fastighetsägarens ansvar att ploga, avlägsna plogvallar samt utföra halkbekämpning vid tomtanslutningen.

Gropar och skador i beläggningen

Gropar och skador i beläggningen som äventyrar trafiksäkerheten ska anmälas utan dröjsmål till stadsmiljösektorns kundtjänst.

Mera information on gatuunderhåll(extern länk)

Hela Esbo