Roskia ja risuja - kuka hoitaa?

11.7.2022 7.37Päivitetty: 15.7.2022 7.01
Kasvi talven jäljiltä.
Kasvi talven jäljiltä.Kuva: Maritta Nevalainen

Kesän tullen roskat ja erilaiset puutarhajätteet askarruttavat kuntalaisia. Puhtaanapidon vastuu jakaantuu niin tontinhaltijalle kuin myös kaupungille.

Omalta tontilta kaupungin maille tapahtuva ns. luvaton levittäytyminen on hyvin yleistä, mutta nimensä mukaisesti luvatonta. Kaupungin maalta ei myöskään saa kaataa puita ilman lupaa. Siitä seuraa rikosilmoitus ja velvollisuus istuttaa uusi puu kaadetun tilalle. 

Risut ja talkookasat

Asukkaiden omatoimisesti kaupungin viheralueilta keräämät risu- ja muut talkookasat noudetaan kaupungin mailta keskitetysti. Sekä siivoamisesta että kasojen kokoamisesta on aina syytä sopia etukäteen. Pienet kasat asukas voi itse viedä Sortti-asemalle, kuten kaikki omat puutarhajätteet. Kaikista risu-, kaisla- ja talkookasoista tulee ilmoittaa kaupunkiympäristön asiakaspalveluun. Kasat haetaan koneellisesti, joten kulkuväylän tulee olla tarpeeksi leveä ja kantava työssä käytettäville koneille.

Lika, lehdet, roskat ja irtonaiset esineet

Kadulle kertyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden poistaminen kuuluu tontinhaltijalle tontinrajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin etäisyydelle.

Tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen ja muu puhtaanapito sekä kasvillisuuden pitäminen siistinä jatkuu enintään kolmen metrin päähän tontin rajasta. Pihojen kasvillisuus, puut ja pensaat tulee leikata ennen kuin ne rönsyilevät kadulle ja vaarantavat näkyvyyden tai kaventavat kulkutilaa.

Tonttiliittymä

Kiinteistönomistajan tulee pitää tonttiliittymän vieressä kulkeva oleva avo-oja sekä siihen kuuluva siltarumpu toimivana ympäri vuoden. Toimivuuden varmistamiseksi sadevesien kulkua estävä jää, lumi, lehdet ja roskat tulee poistaa.

Talvella tonttiliittymän auraus, aurausvallin poisto sekä liukkaudentorjunta on kiinteistönomistajan vastuulla.

Kuopat ja rikkoutunut päällyste

Liikennettä vaarantavista päällystevaurioista ja kuopista tulee viipymättä ilmoittaa kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

Lisää katujen kunnossapidosta

 

Koko Espoo