Simning i Gäddviks badstrand bör undvikas tilsvidare

Publicerad: 13.6.2022 6.51

På grund av överflöd vid avlopps pumpstation i Kokinkylä 6.6. uppmanades det att
undvika simning vid Gäddviks badplats. Enligt utförda undersökning från prov av vattnet, som
har tagit på fredag 10.6., finns det indikationer av fekal nedsmutsning av vattnet. Simning
i vattnet bör undvikas tillsvidare.
Ett nytt prov från simvattnet tas på måndag 13.6. Undersökningsresultaten ges till känna
vid denna badstrand och via Esboregionens miljö- och hälsoskydd webbsidor (på finska).
Avföring av badvatten kan skada badgästernas hälsa, såsom illamående och mag- och
hudsymtom.

Hagalund