Simning i Gäddviks badstrand bör undvikas

Publicerad: 8.6.2022 10.01

På grund av överflöd vid avlopps pumpstation i Kokinkylä uppmanades det att undvika simning vid Gäddviks badplats tills kvaliteten på badvattnet är undersökt. 

Ett prov från vattnet ska tas på onsdag 8.6. Badvattnets kvalitet övervakas vid behov genom ytterligare provtagning. 

Undersökningsresultaten ges till känna vid denna badstrand och via Esbos webbsidor (på finska). 

Hagalund