Nu finns det 300 000 Esbobor

Publicerad: 29.6.2022 11.50Uppdaterad: 29.6.2022 12.29
Linda och Heikki Laukkanen fick varma lyckönskningar från Esbo stad! Den nyfödda Esbobon föddes precis när Esbos invånarantal uppgick till 300 000.Bild: Patrik Fagerström

Esbos invånarantal överskrider 300 000 på sommaren. Enligt de preliminära uppgifterna fanns det 299 800 Esbobor i slutet av maj. Under de senaste åren har juni varit en månad då antalet invånare har ökat, så vi kan med ganska stor sannolikhet säga att folkmängden uppgår till 300 000 på högsommaren.

De preliminära uppgifterna visar att Esbos befolkning ökar med cirka 6 400 invånare i år.

Esbos invånartal överskred 20 000 i början av 1950-talet. Nu finns det femton gånger så många invånare som på 1950-talet, och var nittonde finländare är Esbobo. Var femte Esbobo har ett främmande språk som modersmål.

Esboborna värdesätter natur, trygghet och goda tjänster

Dagens Esbo är en stad med nätverksstruktur som består av fem stadscentrum och två lokalcentrum.

”Esbo är en uppväxtskildring. Det är vår uppgift att se till att Esbo växer på ett hållbart, invånarorienterat och högklassigt sätt och att staden förblir konkurrenskraftig. För närvarande måste vi ta itu med de utmaningar som coronapandemin medfört, klara oss igenom vårdreformen och sörja för tjänster för Esboborna på ett ekonomiskt hållbart sätt. Vi har alltså många utmaningar framför oss”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

”Esbo har varit stad i 50 år, och som till äran av stadens 50-årsjubileum kommer gränsen på 300 000 invånare att överskridas under jubileumsåret”, säger stadsdirektör Mäkelä. ”Esbo har vuxit mycket, men styrkan med vår nätverksstruktur ligger i att staden fortfarande är naturnära och trygg samtidigt som tjänsterna är nära. Olika delområden som är särskilt viktiga för Esboborna är närmiljön, säkerhet, kompetens, företagande och innovativitet, välfärdstjänster samt att invånarna deltar. De här helheterna syns också i värderingarna i Berättelsen om Esbo, det vill säga stadens strategi.”

Den snabba tillväxten började på 1950-talet

Invånarantalet i Esbo började öka på 1950-talet. Statsrådet beslutade år 1949 att placera Tekniska högskolan i Otnäs. Otnäshallen och de första byggnaderna i Teknologbyn blev färdiga i början av 1950-talet och användes först för inkvartering av deltagare i olympiska spelen i Helsingfors. Byggandet av stadsdelen Hagalund inleddes år 1953. Temat för Hagalund var ”Bostäder för barnfamiljer”. Den växande staden Esbo byggde, och barnfamiljerna fick hem i bostadshus i en naturnära miljö. Samtidigt övergick majoritetsspråket i Esbo från svenska till finska.

År 1998 uppgick Esbos invånarantal till 200 000. För 15 år sedan väntade man sig att gränsen på 300 000 invånare skulle överskridas år 2030, men stadens tillväxt har varit snabbare än beräknat. ”Enligt befolkningsprognosen kommer antalet invånare i Esbo att överskrida 400 000 i mitten av 2040-talet”, berättar forskningsdirektör Minna Joensuu.

Esbo har vuxit som en del av omvärlden. Fram till slutet av 1980-talet bestod befolkningstillväxten i Esbo nästan helt av personer med finska eller svenska som modersmål. På 1990-talet började antalet personer med ett främmande språk som modersmål öka kraftigare än tidigare. Efter millennieskiftet var befolkningstillväxten ännu högre och berodde på flyttningsöverskottet från utlandet. Under de senaste åren har personer med ett främmande språk som modersmål bidragit till den ökande folkmängden i Esbo i allt högre grad genom både inflyttning och naturlig folkökning.

”Staden förändras hela tiden. Medianåldern för dem som flyttat till Esbo i år är 28 år och 75 procent av dem är högst 35 år gamla. Av dem som flyttat till Esbo i år är 65 procent finskspråkiga, 5 procent svenskspråkiga och 30 procent har ett främmande språk som modersmål”, säger Minna Joensuu.

Lär känna nya Esbobor

Varje kommun är sina invånare, och varje invånare har sin historia att berätta. Vi firar milstolpen på 300 000 invånare genom att lära känna Esbobor i våra kanaler på sociala medier från juli till augusti. På Esbo stads konton i Facebook och Instagram träffar vi några personer som flyttat till Esbo under de senaste åren. Var och en av dem presenterar en plats i Esbo som är betydelsefull för dem.

Onsdagen den 29 juni besökte stadsdirektör Jukka Mäkelä och stadsstyrelsens ordförande Henrik Vuornos Esbo sjukhus för att gratulera en nyfödd Esbobo.

”Vi bygger ett hållbart Esbo så att alla nya Esbobor ska få växa och leva i en trygg och välmående värld. Det är alltid rörande när ett nytt liv kommer till världen. Då ser man konkret hur starkt barnets framtid ligger i händerna på oss vuxna”, säger Mäkelä.

”Varma gratulationer till den nyfödda Esbobon och till alla andra nya Esbobor!”

Esbo stad i sociala medier:

Du kan läsa mer om historien av Esbos tillväxt i jubileumsnumret av kvartalspublikationen Eetvartti 4/2020(extern länk) (icke-tillgänglig, på finska).