Esbo parkeringsövervakning övergår till helt eldrivna bilar

Publicerad: 30.6.2022 7.00Uppdaterad: 30.6.2022 7.43
Nya eldrivna bilar på stationens parkeringsområde.Bild: Pekka Kuusinen

Esbo stads parkeringsövervakning har fått tillgång till fem nya elbilar. De ersätter de diesel- och bensindrivna personbilar som enheten har använt. Klimatåtgärderna underlättas både av Esbo stads mål om koldioxidneutralitet före år 2030 och av lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordons- och trafiktjänster, som trädde i kraft i augusti 2021.

Utvecklingen av både Esbo stad och stadsteknikcentralen styrs av det klimatmål om koldioxidneutralitet före år 2030 som skrivits in i Esbo stadsstrategi, dvs. Esbohistorien. Centralen använder 222 olika fordon eller körbara maskiner. Enligt direktören för stadsteknikcentralen, Harri Tanska, strävar man efter att minimera utsläppen från dem steg för steg.

– Som ett första steg har vi börjat använda förnybar diesel i alla maskiner där det är möjligt. Av nästan en halv miljon liter diesel som tankades under förra året var 65 procent förnybar. Elektrifieringen av fordon är nästa fas och genomförandet av den har inletts med personbilar som används gemensamt, av vilka tre är helt eldrivna. De helt eldrivna bilarna som parkeringsövervakningen nu tagit i bruk fortsätter detta utvecklingsförlopp, kommenterar Tanska.

Skyldigheter och mål som motiverare

Lagliga skyldigheter och stadens egna ambitiösa klimatmål motiverar.

– Vi på stadsteknikcentralen har dragit upp riktlinjer om att i fortsättningen endast skaffa helt eldrivna personbilar och att åtminstone en del av paketbilarna ska vara helt eldrivna. När det gäller tyngre fordon väntar vi ännu på att fordonen ska utvecklas och utbudet öka, men vi är redo för försök, berättar Tanska.

Parkeringövervakningen ledande inom klimatåtgärder

Parkeringsövervakningen är den första enheten vars fordon ersätts med helt eldrivna personbilar. Månadshyrorna för bilar är av samma storleksklass som för fordon som tidigare användes av parkeringsvakter. Den mest betydande skillnaden syns i driftkostnaderna, där elbilens drivkraftskostnader är cirka en fjärdedel jämfört med de diesel- och bensindrivna bilar som användes tidigare.

– Under varje arbetsskift kör parkeringsvakterna cirka 70–100 kilometer per arbetspar. När dessa kilometrar körs med el uppnås en betydande minskning av utsläppen, berättar tillsynschef Pekka Kuusinen.

De nya bilarna har fått ett positivt mottagande även av parkeringsvakterna.

– Parkeringsvakterna deltog i stor utsträckning i valet av bilar. Arbetsergonomi och lämplighet för arbetsuppgifterna var viktiga faktorer vid valet av fordon. Förändringen har varit väntad, eftersom leveranstiderna förlängde upphandlingen med ett halvt år, berättar Kuusinen.

  • Hållbar utveckling
Hela Esbo