Den årliga Eurocities-konferensen i juni ordnas i samarbete med partner

6.6.2022 6.00

Den 8–10 juni 2022 kommer hundratals europeiska stadsledare och ett betydande antal beslutsfattare och tjänstemän från EU till Esbo.

De viktigaste temana för den framåtblickande konferensen i Esbo är ungas delaktighet, samutveckling och städernas ledarskap i kampen mot klimatförändringen.

– Anordnandet av den årliga Eurocities-konferensen i Esbo är ett utmärkt tillfälle att synliggöra Esbos kunnande och att träda fram som en intressant partner för europeiska städer. Under jubileumsåret Esbo 50 år som stad visar vi våra gäster det bästa av Esbo i samarbete med stadens centrala partner. Anordnandet av årskonferensen är också en stimulans för näringslivet i Esbo, säger Milla Ovaska, chef för internationella ärenden.

Samutveckling är ett av de centrala temana för den årliga konferensen

Konferesens huvudsamarbetspartner är Aalto-universitetet och VTT. Våra övriga samarbetspartner är Nylands förbund, Nokia, yrkeshögskolan Metropolia, Accountor och Starship. Dessutom vill vi tacka Omnia och Finlands kommunförbund för ett gott samarbete. Du kan bekanta dig med samarbetspartnerna i de program och besök som ordnas i samband med Eurocities-konferensen samt i konferensens utställningsområde i Dipoli.

– Vi lyckas med det vi gör tillsammans med invånarna, gemenskaperna och företagarna. Det gläder mig att kunnandet i Esbo framträder mångsidigt på stadsnätverket Eurocities årskonferens. I Esbo tror vi på en radikal, tvärvetenskaplig kreativitet som skapas i samarbete för att möta ett gemensamt behov. Företag och experter i Esbo utvecklar, undersöker och testar nya lösningar först lokalt och exporterar sedan de bästa lösningarna internationellt. På så sätt blir Esbo en större aktör än vad den är som stad, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Båda huvudsamarbetspartnerna håller ett anförande på årskonferensen. Från Aalto-universitetet talar styrelseordförande Mikko Kosonen och från VTT verkställande direktör Antti Vasara. Seklets stora frågor kräver systematiska tankesätt. När vi arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt mål, hittar vi lösningar.

– Städerna spelar en viktig roll för att uppnå EU:s klimatmål. Förutom klimatledarskap och ungdomars delaktighet är samutveckling och samarbete med den privata sektorn ett av konferensens centrala teman, säger Milla Ovaska, chef för internationella ärenden.

Den årliga konferensen förverkligas i samarbete med partner

Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli utgör en fantastisk miljö för Eurocities-konferensen. Dipoli ligger i hjärtat av regionen Otnäs–Kägeludden som förmodligen är världens tätaste område för tvärvetenskaplig systeminnovation. Förutom Dipoli sprider ut sig Eurocities även till andra delar av Esbo. Till exempel hölls stadsdirektörernas möte i Accountors vackra lokaler på 18:e våningen i Kägeludden.

– Förutom det tvärvetenskapliga samarbetet tror vi i Esbo att det bästa resultatet uppnås när vi har ett gemensamt mål. Vi tror på uppbyggnaden av närhet och förtroende och att den nödvändiga förändringen börjar med människornas välbefinnande. Vi kan uppnå våra mål när vi arbetar tillsammans med ett brett spektrum av aktörer från olika delar av samhället, säger Ovaska.

Studerande vid huvudsamarbetspartnern Aalto-universitetet ordnar en studiebesök där man får bekanta sig med innovationer och uppstartsgemenskapen. Studerande ordnar också verkstäder för konferensen och vägleder stadsdirektör Jukka Mäkelä i Esbos framtid på programmet Future Mentors som kopplas till årskonferensen. Tillsammans med VTT byggde vi en verkstad där man löser städernas utmaningar gällande ekonomisk hållbarhet.

På utställningsområdet presenterar Nokia projektet LuxTurrim5G, under vilket det har byggts ett informations- och sensornätverk i Kera i Esbo. Det supersnabba nätverket samlar in och utnyttjar data på ett brett spektrum. Dessutom deltar Nokia i ett studiebesök om klimatneutralt Esbo. Även de Starship-robotar som levererar butiksköp i Otnäs presenterar sig för konferensgästerna.

Yrkeshögskolan Metropolia framträder starkt i årskonferensens utställningsområde. Utöver utställningen Augmented Urbans, som är framme för första gången i Dipoli, deltar de också i verkstaden New European Bauhaus. I Dipoli kan gästerna föreviga sig framför Omnias trädgårdsstudenternas blomstervägg som återspeglar konferensens visuella uttryck.

Vi fick stöd för att anordna årskonferensen från Nylands förbunds Helsingfors EU-kontor i Bryssel (Helsinki EU Office). Även stödet från Kommunförbundet vid förberedelserna av verkstäder har varit viktigt.

 

Du kan följa direktsändningen av årskonferensen på eurocities2022.eu(extern länk) eller delta i diskussionen på sociala medier med hashtaggen #Eurocities2022.

För Esbo är Eurocities det viktigaste europeiska stadsnätverket. Eurocities bevakar EU:s intresse, producerar information om EU:s finansieringsansökningar och lagstiftning samt fungerar som plattform för peer learning för medlemsstäderna. Denna konferens har skapats i samarbete med flera olika organisationer, alla som är relevanta i arbetet att bygga framtidssäkra städer och samhällen. Konferensens huvudsamarbetspartner är Aalto-universitetet och VTT. Ta del av samarbetspartner på eurocities2022.eu/partners(extern länk).

Mer information

Milla Ovaska, chef för internationella ärenden, Esbo stad, tfn +358 43 824 4911, milla.ovaska@espoo.fi