Badvattnets kvalitet är bra i Gäddviks badstrand och simning är tillåtet

15.6.2022 13.23

På grund av överflöd vid avlopps pumpstation i Kokinkylä uppmanades det att undvika simning vid Gäddviks badplats tills kvaliteten på badvattnet är undersökt.

Enligt proven som tågs på mondag 13.6. är badvattnets kvalitet bra och simning är tillåtet. Baddvatnets kvalitet övervakas genom ytterligare provtagnins.

Undersökninsresultaten ges till känna vid Gäddviks badstrand och via Esbos webbsidor (på finska)

Hagalund