Tunnelstängningar på Ring I i Alberga och på Ring II

19.5.2022 8.06

Mästartunneln på Ring I i Alberga är stängd västerut natten mellan torsdag och fredag 19–20.5 kl. 00–4.30. Tunneln stängs på grund av testning och underhåll av tunnelsystemet. Trafiken styrs därför till omvägar via Åbovägen och Mäkkyläallén. Tunneln öppnas för trafik genast efter att testningen och underhållet har avslutats. 

Bild: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

Jättetunneln på Ring II är stängd för trafik i båda riktningarna tisdag 24.5 kl. 10–15, då det ordnas en räddningsövning i tunneln. Under räddningsövningen styrs trafiken till en omväg. 

Bild: Trafikledsverket
Alberga