Stadsstyrelsen sammanträder 16.5.2022

Publicerad: 11.5.2022 5.47

Stadsstyrelsens sammanträde ordnas måndag 16.5.2022 kl. 13. Ursprungligen skulle stadsstyrelsen sammanträda 9.5.2022, men tidpunkten flyttades fram med en vecka på grund av strejken inom den kommunala sektorn.

 Föredragningslistan publiceras på stadens webbplats på eftermiddagen torsdag 12.5.

Föredragninslistor och protokoll(extern länk)

  • Stadsfullmäktige