Gratis simskolor för blivande ettor i Esbos simhallar sommaren 2022

17.5.2022 12.56

Simundervisningen för blivande elever i årskurs ett är avsedd för barn som börjar i skolan hösten 2022. Barnen behöver inte ha erfarenhet av att simma eller kunna simma före simskolan, men det är viktigt att barnen vågar delta i gruppen självständigt.

En simlektion tar 30 minuter och simskolan ordnas i undervisningsbassängen. Vårdnadshavare kan anmäla sina kommande ettor till två simlektioner. Anmälan till båda gångerna sker skilt. Innehållet är det samma varje gång. Vi önskar att barnen i första hand anmäls till den simhall som ligger närmast deras blivande skola. Simundervisningen är gratis. 

Förhandskrav

Barnet ska kunna fungera i grupp under ledning av simläraren och våga gå i bassängen utan en förälder. Barnet är på den medföljande vuxnas ansvar i omklädningsrummet och i duschen och den vuxna ska följa barnet ända till bassängen. Simlärarna möter barnen vid bassängen och har ansvar för undervisningen och säkerheten i bassängen, men i övrigt har den medföljande vuxna ansvar för barnet. Om vårdnadshavaren har betalat för inträde till simhallen, kan hen simma medan simskolan pågår. I annat fall ska vårdnadshavarna lämna bassänglokalerna.

Mål

Öka barnets färdigheter att i årskurs ett delta i skolelevernas simundervisning tillsammans med sin klass. Under simlektionerna lär vi oss att doppa oss, röra oss i vattnet, blåsa bubblor i vattnet och vi lär känna olika slags simredskap med hjälp av berättelser och lekar. 

Grupperna fylls i anmälningsordning: Anmälningsblankett(extern länk)

Tidtabeller

Esbovikens simhall, undervisningsbassängen

Finska grupper:
måndag 6.6, 13.6, 20.6, onsdag 8.6, 15.6, 22.6 samt fredag 10.6 och 17.6:
kl. 10.45–11.15 och kl. 11.15–11.45 och kl. 16.30–17, kl. 17–17.30 och kl. 17.30–18
Svenska grupper: 
måndag 6.6, 13.6, 20.6, onsdag 8.6, 15.6, 22.6 och fredag 10.6. samt 17.6: kl. 10.15–10.45

Alberga simhall, undervisningsbassängen

Finska grupper:
måndag 6.6, 13.6, 20.6, tisdag 7.6, 14.6, 21.6 och torsdag 23.6:
kl. 10.45–11.15 och kl. 11.15–11.45
onsdag 8.6, 15.6 och 22.6:
kl. 10.15–10.45, kl. 10.45–11.15 och kl. 11.15–11.45 och kl. 16.30–17, kl. 17–17.30 och kl. 17.30–18
Svenska grupper: 
måndag 6.6, 13.6, 20.6, tisdag 7.6, 14.6, 21.6 och torsdag 23.6: kl. 10.15–10.45

Mellersta Esbos simhall, undervisningsbassängen

Finska grupper:
måndag 25.7, 1.8, tisdag 26.7, 2.8, onsdag 27.7, 3.8 och fredag 29.7 samt 5.8:
kl. 10.30–11.00 och 11.00–11.30 och kl. 17-17.30, kl. 17.30–18 och kl. 18–18.30
Svenska grupper: 
måndag 1.8, tisdag 2.8, onsdag 3.8 och fredag 5.8 kl. 10.00–10.30

Mattby simhall, undervisningsbassängen

Finska grupper:
Onsdag 15.6 och 3.8:
kl. 16.30–17, kl. 17–17.30 och kl. 17.30–18
Onsdag 22.6:
kl. 16.30–17, kl. 17–17.30, kl. 17.30–18 och kl. 18–18.30
Torsdag 16.6 och 4.8:
kl. 10–10.30, kl. 10.30–11 och kl. 11–11.30
Torsdag 23.6:
kl. 10–10.30, kl. 10.30–11 och kl. 11–11.30 och kl. 11.30–12
Svenska grupper:
Onsdag 15.6 och 3.8: kl. 18.00–18.30 
Torsdag 16.6. och 4.8: kl. 11.30–12 

Arrangör: Esbo stad och simföreningen Cetus Esbo

Läs mera:
Idrottstjänsterna
Idrottschef 
Virpi Mikama
virpi.mikama@esbo.fi
tfn 050 3549813