Webbinarium 22.4.2022 – Biogasens framtid

4.4.2022 8.02

Hur ser framtiden ut för användningen av biogas i trafiken i Finland och EU? Hur främjar vi användningen av biogas och fossilfri trafik i Esbo? Välkommen att lyssna och diskutera biogasens framtid!

Energibranschen är i en brytningspunkt och detta påverkar också utsikterna för biogasens del. En utökning av produktionen av biogas ökar energisjälvförsörjningen och minskar användningen av fossila bränslen. Vid produktionen av biogas skapas också andra värdefulla produkter, såsom gödsel, som kan utnyttjas för att stävja jordbrukets utsläpp och miljöpåverkan. För att biogas ska bli vanligare som trafikbränsle behövs en tillit till kontinuitet inom bioavfallsanskaffning, biogasförädling, distribution och användning som bränsle i trafiken.

På webbinariet får du höra aktuell information om biogas och om biogasens framtid. Informationen presenteras av representanter för Kommunikationsministeriet, Miljöministeriet, organisationer i branschen och Esbo stad. Du får också delta i diskussionen och påverka hur aktörer i branschen tillsammans kan arbeta för att användningen av biogas ska bli vanligare och främja affärsverksamhet i branschen i Esbo och Nyland.

Evenemanget ordnas av kompetenscentret för hållbar utveckling i Esbo.

Tid: fre 22.4. kl. 8.30-10.30

Plats: Teams 

Anmälan: tors 21.4 före kl. 12 med anmälningsblanketten (på finska)(extern länk).

Evenemanget ordnas på finska. Det närmare programmet finns på den finska evenemangssidan.(extern länk)

 

Esbos biogasekosystem

Trafikens utsläpp i Esbo utgör omkring 30 procent av de årliga koldioxidutsläppen enligt Helsingforsregionens miljötjänster. Vi främjar klimatvänlig och fossilfri trafik på många sätt. Biogas erbjuder parallellt med elektricitet en väg för att minska på utsläppen, i synnerhet då det gäller tunga fordon, för vilka det inte finns andra betydande, utsläppssnåla alternativ under de närmaste åren.

Inom projektet Ekosystemlösningar för en hållbar tillväxt(extern länk) (RAKKE) samlar vi ihop aktörer inom ett nätverk för biogas för att främja att biogas blir allt vanligare i Esbo och Nyland. Välkommen att delta i vårt webbinarium om biogasens framtid och i de andra evenemangen och verkstäderna som ordnas under året.

  • Hållbar utveckling
  • Företagande
  • Klimat