Esbo ansluter sig till den internationella organisationen MyData Global

28.4.2022 9.28Uppdaterad: 28.4.2022 10.05

Esbo vill vara med och bygga ett etiskt hållbart digitalt samhälle och dataekonomi. Den så kallade My Data-principen erbjuder nya slags möjligheter för detta arbete. My Data är ett människocentrerat sätt att administrera och utnyttja personuppgifter och sådana personuppgifter vars utnyttjande individer kan granska och styra.

”Inom stadens tjänster innebär My Data-principen till exempel att invånarna kan använda digitala verktyg med vilka de kan välja om uppgifter om dem får delas mellan olika tjänster i staden, till en annan stad eller exempelvis med företag”, säger projektchef Wilhelmiina Griep.

På så sätt blir stadens verksamhet mer öppen, samtidigt som invånarnas delaktighet stöds. När My Data-principen genomförs innebär det att stadens invånare får med information om vilka uppgifter om dem som finns sparade i stadens system och för vad dessa uppgifter används. Om invånarna ville kunde de ge staden tillstånd att använda uppgifterna också för annat än det ursprungliga syftet, till exempel för forskning och utveckling av tjänster.

”Enligt en invånarenkät som vi gjort är människorna mycket intresserade av att ge tillstånd att använda sina uppgifter för det allmänna bästa. En sådan verksamhet förutsätter förtroende för hur staden handskas med uppgifterna. Jag tycker att det är mycket fint att våra invånare vill delta i att utveckla våra tjänster”, säger Griep.

Genom att gå med i organisationen MyData Global, som främjar utnyttjande av My Data över hela världen, får Esbo stad stöd med att utveckla och ta i bruk de tekniska lösningar och verksamhetsmodeller som behövs. Samtidigt visar Esbo stad sitt stöd för organisationens verksamhet och blir en del av ett internationellt nätverk som möjliggör ömsesidigt lärande.

My Data ger städerna många möjligheter att utveckla tjänster

Esbo stad deltog 2020–2021 i projektet Staden som My Data-operator tillsammans med städerna Helsingfors, Åbo och Uleåborg. Projektet finansierades av Finansministeriet. Som en del av projektet utförde Esbo stad en utredning där man fann över 80 tjänster som kunde få en större verkningsfullhet genom My Data. Det man lärde sig under projektet stärker idén om att staden kunde utnyttja My Data och analytik som baserar sig på My Data för att erbjuda personaliserade tjänster och tjänster som svarar på invånarnas individuella behov.

Ur livskraftens synvinkel kan Esbo stad genom att främja My Data-principerna skapa nya möjligheter till affärsverksamhet för företag. Främjandet av modellen, både i stadens egen verksamhet och i samarbete med stadens partner, försnabbar utvecklingen av lösningar av plattformstyp och uppkomsten av ekosystem som utnyttjar data.

”En smidigare överföring av data över organisationsgränserna snabbar upp tjänsteprocesserna och underlättar samarbetet till exempel mellan staden och det kommande välfärdsområdet”, säger utvecklingschef för informationsledning Piia Wollstén.

Många finländska städer, företag och forskningsinstitut har redan anslutit sig till MyData Global. Bland annat Helsingfors och Tammerfors städer, Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT hör till organisationen. Sammanlagt är över 100 organisationer i över 50 länder medlemmar i MyData Global. 

Läs mera på MyData Globals webbplats mydata.org(extern länk) (på engelska).

Mer information:

Projektchef för projektet Staden som My Data-operator
Wilhelmiina Griep, wilhelmiina.griep@esbo.fi