Fysioterapi som videomottagning

14.1.2022 9.36Uppdaterad: 23.2.2022 10.28

Distansmottagning passar inom fysioterapin i synnerhet för uppföljningsbesök, men också första besöket kan hållas på distans. Fördelen med distansmottagning är att det möjliggör genomförandet av fysioterapin i den egna vardagsmiljön. Vid behov kan också kundens närstående delta i distansmottagningen. Distansmottagning sparar tid, erbjuder flexibilitet och minskar smittorisk.

Om du vill ha en videomottagningstid, ring:

Den öppna rehabiliteringens tidsbokning

tfn 09 8163 6000 mån–fre kl. 8.30–13.00 (återup-pringning)